Thứ tư, 27/10/2021

Thông báo hàng hải

Độ sâu vùng nước trước cầu cảng Trạm nghiền Phú Hữu Xi măng Hà Tiên 1

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Độ sâu vùng nước trước cầu cảng Trạm nghiền Phú Hữu Xi măng Hà Tiên 1

HCM –  33 – 2013

Vùng biển: Tp. Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng Đồng Nai.

Căn cứ đề nghị công bố thông báo hàng hải của Công ty Cổ phần xi măng
Hà Tiên 1;

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát vùng nước trước cầu cảng Trạm nghiền Phú Hữu – Xi măng Hà Tiên 1 trên luồng Đồng Nai được khống chế bởi các điểm có tọa độ sau:

–  Khu nước trước cầu cảng được tính từ phía trước cầu cảng ra tới biên luồng cách tim luồng khoảng 35m:

Tên điểm

Tọa độ VN-2000

Tọa độ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

A1

10°46’51”9 N

106°48’42”1 E

10°46’48”2 N

106°48’48”6 E

A2

10°46’46”6 N

106°48’43”5 E

10°46’42”9 N

106°48’50”0 E

A3

10°46’54”9 N

106°48’52”9 E

10°46’51”2 N

106°48’59”4 E

A4

10°46’53”1 N

106°48’42”3 E

10°46’49”4 N

106°48’48”8 E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước “số 0 Hải đồ” đạt từ 0.8m trở lên.

2. Trong phạm vi khảo sát rà quét vùng nước trước cầu cảng Trạm nghiền Phú Hữu – Xi măng Hà Tiên 1 không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm./.


Những thông báo khác

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải số “104”, “106”, “110A”, “111”, “112A”, “113A”, “115A”, “117A” đoạn từ Vàm Ô Môn – Vàm Cái Sắn – Rạch Gòi Lớn thuộc luồng hàng hải Định An – Cần Thơ

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng 50.000DWT và khu nước trước bến sà lan 1.600DWT Trạm nghiền Clinker Thị Vải

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Đầm Môn.

Về việc tạm ngừng hoạt động đăng tiêu số “9” luồng hàng hải sông Dừa