Thứ bảy, 25/09/2021

Thông báo hàng hải

Độ sâu vùng nước trước cầu cảng Vietsovpetro

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Độ sâu vùng nước trước cầu cảng Vietsovpetro

VTU –  08 – 2012

Vùng biển: tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng: Luồng sông Dinh.

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

1. Trong phạm vi khảo sát vùng nước trước cầu cảng Vietsovpetro tính ra tới biên luồng được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

–   Tọa độ khu nước trước bến thượng lưu:

 

Tên điểm

Tọa độ VN-2000

Tọa độ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

A1

10023’29”6 N

107005’36”1 E

10023’25”9 N

107005’42”6 E

A2

10023’34”6 N

107005’47”5 E

10023’30”9 N

107005’54”0 E

A3

10023’37”1 N

107005’46”4 E

10023’33”4 N

107005’52”9 E

A4

10023’32”0 N

107005’35”0 E

10023’28”3 N

107005’41”5 E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước “số 0 Hải đồ” đạt từ 8,0m trở lên.

–   Tọa độ khu nước trước bến trung tâm – cầu cảng chính:

 

Tên điểm

Tọa độ VN-2000

Tọa độ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

B1

10023’30”8 N

107005’30”5 E

10023’27”1 N

107005’37”0 E

B2

10023’29”4 N

107005’24”9 E

10023’25”7 N

107005’31”4 E

B3

10023’32”6 N

107005’26”2 E

10023’28”9 N

107005’32”7 E

B4

10023’27”7 N

107005’29”1 E

10023’24”0 N

107005’35”6 E

 

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước “số 0 Hải đồ” đạt từ 8,5m trở lên.

 

 

2. Trong phạm vi vùng nước khảo sát rà quét vùng nước trước cầu cảng Vietsovpetro không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm.

Những thông báo khác

Về việc thi công thanh thải chướng ngại vật và thu hồi phao “C” trên luồng hàng hải Quy Nhơn

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng Cát Lái cho tàu 20.000 DWT

Chấm dứt hoạt động các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “LP1”, “LP2”, “LP3” khống chế khu vực thi công các bến/cảng (ngoại trừ bến nhập thiết bị) và cửa nhận nước làm mát – Dự án nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng Quân sự Quy Nhơn

Độ sâu sau nạo vét duy tu các đoạn cạn Khu vực 1 và Khu vực 2 luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải năm 2014