Thứ tư, 27/05/2020

Thông báo hàng hải

Độ sâu vùng nước trước cầu cảng Vietsovpetro

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Độ sâu vùng nước trước cầu cảng Vietsovpetro

VTU –  08 – 2012

Vùng biển: tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng: Luồng sông Dinh.

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

1. Trong phạm vi khảo sát vùng nước trước cầu cảng Vietsovpetro tính ra tới biên luồng được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

–   Tọa độ khu nước trước bến thượng lưu:

 

Tên điểm

Tọa độ VN-2000

Tọa độ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

A1

10023’29”6 N

107005’36”1 E

10023’25”9 N

107005’42”6 E

A2

10023’34”6 N

107005’47”5 E

10023’30”9 N

107005’54”0 E

A3

10023’37”1 N

107005’46”4 E

10023’33”4 N

107005’52”9 E

A4

10023’32”0 N

107005’35”0 E

10023’28”3 N

107005’41”5 E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước “số 0 Hải đồ” đạt từ 8,0m trở lên.

–   Tọa độ khu nước trước bến trung tâm – cầu cảng chính:

 

Tên điểm

Tọa độ VN-2000

Tọa độ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

B1

10023’30”8 N

107005’30”5 E

10023’27”1 N

107005’37”0 E

B2

10023’29”4 N

107005’24”9 E

10023’25”7 N

107005’31”4 E

B3

10023’32”6 N

107005’26”2 E

10023’28”9 N

107005’32”7 E

B4

10023’27”7 N

107005’29”1 E

10023’24”0 N

107005’35”6 E

 

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước “số 0 Hải đồ” đạt từ 8,5m trở lên.

 

 

2. Trong phạm vi vùng nước khảo sát rà quét vùng nước trước cầu cảng Vietsovpetro không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm.

Những thông báo khác

Về thông số độ sâu khu neo đậu chuyển tải số 1, khu neo đậu chuyển tải số 2, khu neo đậu chuyển tải số 3 tại vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hoà.

Về khu vực hoạt động khảo sát phục vụ xây dựng đường ống thu gom khí Đại Hùng ngoài khơi thềm lục địa phía Nam Việt Nam.

Về việc thi công lắp đặt hệ thống báo hiệu hàng hải trên tuyến luồng và vũng quay tàu cảng Bãi Vòng – Phú Quốc – Kiên Giang

Độ sâu sau nạo vét duy tu các đoạn cạn Khu vực 1 và Khu vực 2 luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải năm 2014

Thiết lập mới hệ thống phao báo hiệu hàng hải thuộc dự án Cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Hòn Thơm, tỉnh Kiên Giang