Chủ nhật, 21/07/2024

Thông báo hàng hải

Độ sâu vùng nước trước cầu cảng Vietsovpetro

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Độ sâu vùng nước trước cầu cảng Vietsovpetro

VTU –  08 – 2012

Vùng biển: tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng: Luồng sông Dinh.

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

1. Trong phạm vi khảo sát vùng nước trước cầu cảng Vietsovpetro tính ra tới biên luồng được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

–   Tọa độ khu nước trước bến thượng lưu:

 

Tên điểm

Tọa độ VN-2000

Tọa độ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

A1

10023’29”6 N

107005’36”1 E

10023’25”9 N

107005’42”6 E

A2

10023’34”6 N

107005’47”5 E

10023’30”9 N

107005’54”0 E

A3

10023’37”1 N

107005’46”4 E

10023’33”4 N

107005’52”9 E

A4

10023’32”0 N

107005’35”0 E

10023’28”3 N

107005’41”5 E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước “số 0 Hải đồ” đạt từ 8,0m trở lên.

–   Tọa độ khu nước trước bến trung tâm – cầu cảng chính:

 

Tên điểm

Tọa độ VN-2000

Tọa độ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

B1

10023’30”8 N

107005’30”5 E

10023’27”1 N

107005’37”0 E

B2

10023’29”4 N

107005’24”9 E

10023’25”7 N

107005’31”4 E

B3

10023’32”6 N

107005’26”2 E

10023’28”9 N

107005’32”7 E

B4

10023’27”7 N

107005’29”1 E

10023’24”0 N

107005’35”6 E

 

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước “số 0 Hải đồ” đạt từ 8,5m trở lên.

 

 

2. Trong phạm vi vùng nước khảo sát rà quét vùng nước trước cầu cảng Vietsovpetro không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm.

Những thông báo khác

Về thông số độ sâu vùng nước trước cảng chuyên dùng dầu của công ty TNHH sản xuất và kinh doanh Phúc Thành

Thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Soài Rạp

Về độ sâu khu nước neo đậu tàu trước cầu cảng K15B & K15C Cảng Bến Nghé tại Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

Độ sâu khu nước trước cảng số 2 – Nhà máy nghiền Clinker Hiệp Phước

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Cần Thơ, đoạn luồng từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến phao báo hiệu hàng hải số “16”