Chủ nhật, 29/03/2020

Thông báo hàng hải

Độ sâu vùng nước trước cầu cảng Vina Offshore trên Sông Dinh

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Độ sâu vùng nước trước cầu cảng Vina Offshore trên Sông Dinh

 

VTU –  110 – 2011

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng: Luồng Sông Dinh.

Căn cứ Báo cáo kỹ thuật số 202/BCKT-XNKSHHMN, ngày 21/11/2011 kèm theo bình đồ độ sâu, ký hiệu OFFSHORE_1111, tỷ lệ 1/500 và sơ đồ rà tìm chướng ngại vật vùng nước trước cầu cảng Vina Offshore trên Sông Dinh ký hiệu RTOFF_1111, tỷ lệ 1/1000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành vào tháng 11/2011.

Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

1. Trong phạm vi khảo sát vùng nước trước cầu cảng Vina Offshore khu công nghiệp Đông Xuyên được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

                                      Tọa độ VN-2000

Vĩ độ (j )

Kinh độ (l )

A1

10o24’13”3   N

107o06’11”1  E

A2

10o24’16”1   N

107o06’11”7  E

A3

10o24’17”7   N

107o06’10”4  E

A4

10o24’12”5   N

107o06’09”4  E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước “số 0 Hải đồ” đạt từ 5,5m trở lên.

2. Trong phạm vi khảo sát, rà quét vùng nước trước cầu cảng Vina Offshore được giới hạn bởi các điểm có tọa độ trên không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm.

Ghi chú :  Hệ toạ độ VN-2000.

Khi chuyển đổi hệ toạ độ địa lý trên sang hệ toạ độ WGS-84 và hệ toạ độ HN-72 thì tính chuyển theo bảng sau:

Tên

Kinh độ cộng thêm

Vĩ độ cộng thêm

Chuyển sang hệ HN-72

+ 04”8

-02”3

Chuyển sang hệ WGS-84

+ 06”5

-03”7

Những thông báo khác

Về việc triển khai dự án sửa chữa các điểm khuyết tật đường ống 16” Bạch Hổ – Long Hải và khảo sát sửa chữa điểm vỡ bê tông trên đường ống 12” Tê Giác Trắng – Bạch Hổ. VTU – 73 – 2015.

Thiết lập mới hệ thống phao, tiêu báo hiệu hàng hải thuộc dự án cảng than Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng

Về vị trí sà lan TV 1954 bị chìm trên luồng hàng hải Soài Rạp

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Côn Sơn – Côn Đảo

Thiết lập mới hệ thống phao báo hiệu hàng hải tuyến luồng hàng hải vào cảng Căn cứ Vùng 2 Hải quân