Thứ bảy, 11/07/2020

Thông báo hàng hải

Độ sâu vùng nước trước cầu cảng Xi Măng HolCim Cát lái trên sông Đồng Nai HCM – 13 – 2013

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Độ sâu vùng nước trước cầu cảng Xi Măng HolCim Cát lái trên sông Đồng Nai

 HCM –  13 – 2013

Vùng biển: Thành Phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng:  Luồng Đồng Nai.

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận Tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát vùng nước thủy diện cảng Xi Măng HolCim Cát Lái luồng Đồng Nai bình đồ tỷ lệ 1:1000 có ký hiệu HOLCIM_1305 của Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam thực hiện tháng 5/2013 tính từ mép ngoài cầu cảng đến biên luồng hàng hải được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Tọa độ VN-2000

Tọa độ WGS-84

Vĩ độ (j )

Kinh độ (l )

Vĩ độ (j )

Kinh độ (l )

A1

10045’11.7” N

106046’33.5” E

10045’08.0” N

106046’40.0” E

A2

10045’13.3” N

106046’38.4” E

10045’09.6” N

106046’44.9” E

A3

10045’08.8” N

106046’47.3” E

10045’05.1” N

106046’53.8” E

A4

10044’57.6” N

106046’30.4” E

10044’53.9” N

106046’36.9” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước “số 0 Hải đồ” đạt 7,2m./.

Những thông báo khác

Độ sâu vùng nước trước cảng container trung tâm Sài Gòn (SPCT)

Độ sâu các đoạn cạn Vịnh Gành Rái, Dần Xây, Kervella, Mũi L’est, Propontis, Đá Hàn, phao “58”, Navioil, P71-ĐT83, Vũng quay tàu VQ01, Vũng quay tàu VQ02 luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2018

Độ sâu khu nước trước cầu cảng PV Shipyard

Về việc phục hồi hoạt động đèn phụ: Đèn biển Đá Trắng

Thay đổi đặc tính kỹ thuật của các báo hiệu hàng hải trên tuyến luồng hàng hải Soài Rạp