Thứ tư, 27/10/2021

Thông báo hàng hải

Độ sâu vùng nước trước Ụ tàu trạm nghiền Phú Hữu trên luồng Đồng Nai

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Độ sâu vùng nước trước Ụ tàu trạm nghiền Phú Hữu trên luồng Đồng Nai

HCM –  38 – 2013

Vùng biển: Tp. Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng Đồng Nai.

Căn cứ đề nghị công bố thông báo hàng hải của Công ty Cổ phần xi măng Hà Tiên 1;

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát vùng nước trước ụ tàu trạm nghiền Phú Hữu trên luồng Đồng Nai được khống chế bởi các điểm có tọa độ sau:

Tên điểm

Tọa độ VN-2000

Tọa độ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

T3

10°46’53”0 N

106°48’42”3 E

10°46’49”3 N

106°48’48”8 E

K4

10°46’52”1 N

106°48’42”1 E

10°46’48”4 N

106°48’48”6 E

L1

10°46’47”9 N

106°48’43”0 E

10°46’44”2 N

106°48’49”5 E

L2

10°46’50”1 N

106°48’45”5 E

10°46’46”4 N

106°48’52”0 E

L3

10°46’52”6 N

106°48’50”0 E

10°46’48”9 N

106°48’56”5 E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước “số 0 Hải đồ” đạt từ 2.1m trở lên.

  1. Trong phạm vi khảo sát rà quét vùng nước trước Ụ tàu trạm nghiền Phú Hữu trên luồng Đồng Nai không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm./.

Thông báo hàng hải này thay thế Thông báo hàng hải số 154/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 21/11/2013


Những thông báo khác

Thay đổi đặc tính ánh sáng Đèn biển Hòn Khoai – Cà Mau

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng“K2” phục vụ thi công công trình “Hạ độ cao bãi chứa bùn K8”

Về độ sâu khu nước bến 1 và bến 2 cầu cảng 10.000 DWT – thuộc PVOIL Miền Đông

Hoạt động khảo sát địa chấn phân giải cao tại khu vực vị trí giếng khoan PLDCC-1X, lô 06.1

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Ba Ngòi