Thứ bảy, 27/11/2021

Thông báo hàng hải

Độ sâu vũng quay tàu và luồng tàu ra vào Cảng Tân Cảng – Cái Mép trên sông Thị Vải

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Độ sâu vũng quay tàu và luồng tàu ra vào Cảng Tân Cảng – Cái Mép
trên sông Thị Vải

 VTU –  43 – 2012

Vùng biển: tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng: luồng Vũng Tàu – Thị Vải.

Tiếp theo Thông báo hàng hải số 89/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 09/7/2012 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam;

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận Tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát vùng nước vũng quay tàu Cảng Tân Cảng – Cái Mép trên sông Thị Vải được giới hạn bởi đường tròn bán kính 250m, tâm là điểm có tọa độ:

Hệ toạ độ VN-2000

Hệ toạ độ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

10 o32’48”6          N

107 o01’16”2  E

10 o32’44”9          N

107 o01’22”7  E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ” là 13m.

  1. Các nội dung khác không thay đổi./.

Những thông báo khác

Về khu vực thi công: Tàu Long Châu thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Định An – Cần Thơ năm 2016

Thiết lập mới hệ thống phao báo hiệu hàng hải thuộc dự án Cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Hòn Thơm, tỉnh Kiên Giang

Về thông số kỹ thuật phạm vi độ sâu khu nước trước cảng dầu Nhà máy điện Phú Mỹ 2.1 của Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ

Về việc phục hồi hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “26A” Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Hoạt động của giàn khoan Key Hawaii