Thứ tư, 27/05/2020

Thông báo hàng hải

Về khu vực chuyên dùng: hoạt động của giàn khoan OCEAN MONARCH tại mỏ Lan Đỏ – lô 06.1

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về khu vực chuyên dùng: hoạt động của giàn khoan OCEAN MONARCH
tại mỏ Lan Đỏ – lô 06.1

VTU – 13- 2012

Vùng biển:     Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, thềm lục địa Việt Nam.

Căn cứ công văn TNK/OT/12/03/0096 ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Công ty TNK Vietnam B.V về việc “Thông báo hàng hải về hoạt động của giàn khoan Ocean Monarch tại mỏ Lan Đỏ – lô 06.1 Bể Nam Côn Sơn, thềm lục địa Việt Nam”.

Tiếp theo thông báo hàng hải số 119/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 14/12/2011.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Công ty TNK Vietnam B.V. cập nhật hoạt động của Giàn khoan OCEAN MONARCH với nội dung như sau:

  1. Thời gian hoạt động và khu vực hoạt động:

–     Từ ngày 10/03/2012 đến 30/4/2012.

–     Vị trí Giếng khoan 06.1 LD-1P:

Vó ñoä (j):                   07037’18”9 N
Kinh ñoä (l):              109006’23”0 E

(Tọa độ theo hệ WGS -72BE do Công ty TNK Vietnam B.V. cung cấp).

  1. Các thông tin khác của giàn khoan không thay đổi.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI :
Các phương tiện thủy hoạt động qua lại trong vùng biển ngoài khơi tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lưu ý đi cách xa các khu vực nói trên tối thiểu 02 Hải lý và có biện pháp hành hải hợp lý để đảm bảo an toàn hành hải.

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ Công ty TNK Vietnam B.V./.

Những thông báo khác

Về việc thiết lập mới báo hiệu hàng hải AIS trên phao báo hiệu hàng hải “GR” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Về việc chấm dứt hoạt động phao chuyên dùng “H3”, “H4” thuộc công trình xây dựng cảng Tổng hợp Vinalines Hậu Giang

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Quy Nhơn

Về độ sâu vùng neo đậu tàu của Cảng Tân Thuận

Độ sâu các đoạn cạn Vịnh Gành Rái, Dần Xây, Kervella, Mũi L’est, Propontis, Đá Hàn, phao “58”, Navioil, P71-ĐT83, Vũng quay tàu VQ01, Vũng quay tàu VQ02 luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2017