Thứ bảy, 25/09/2021

Thông báo hàng hải

Hạ thủy giàn khai thác thượng tầng HRD tại khu vực Cảng hạ lưu PTSC

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc hạ thủy giàn khai thác thượng tầng HRD tại khu vực Cảng hạ lưu PTSC

 

VTU – 63 – 2014

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng: Luồng hàng hải Sông Dinh.

Căn cứ văn bản số 7446/2014/CKHH-TM-VMSS ngày 11/11/2014 của Công ty Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC về việc hạ thủy giàn khai thác thượng tầng HRD tại khu vực Cảng hạ lưu PTSC và các hồ sơ đính kèm,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Công ty Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC sẽ tiến hành hạ thủy giàn HRD siêu trường, siêu trọng trong phạm vi thủy diện Cảng hạ lưu PTSC theo kế hoạch cụ thể như sau:

1. Phương tiện: Tàu M.V Fjell có các thông số và đặc điểm chính như sau:

- Loại tàu: Nửa nổi nửa chìm (Semi-submersible);

- Quốc tịch/ Cờ: Hà Lan;

- Số IMO: 8766296;

- Kính thước (dài x rộng x cao): 147m x 36m x 33,8m;

- Màu sắc: Đỏ và trắng.

2. Thời gian thi công (dự kiến): từ ngày 16/11/2014 đến ngày 05/12/2014.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

- Các phương tiện hoạt động trong vùng biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cần lưu ý tàu có đặc điểm như trên tại khu vực thủy diện Cảng hạ lưu PTSC để đảm bảo an toàn hành hải.

- Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC. Số điện thoại: 84-64-3838834 – Số nội bộ: 160.


Những thông báo khác

Độ sâu khu nước trước cảng SPCT

Về thông số kỹ thuật độ sâu các đoạn cạn luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Về việc thi công đóng cọc và xây dựng cảng Cái Mép Gemadept – Terminal Link trên luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Về việc tàu lai Hòa Phú 01 bị mắc cạn tại khu vực trạm Hải đăng Phan Rí

Về độ sâu khu nước trước cảng Xi măng Nghi Sơn