Chủ nhật, 17/10/2021

Thông báo hàng hải

Hoàn thành trục vớt Sà lan chìm trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc hoàn thành trục vớt Sà lan chìm trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

HCM – 33 – 2014.

Vùng biển:        Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng:        luồng Sài Gòn – Vũng Tàu.

Căn cứ báo cáo số 557/CTBĐATHHĐNB-KHVT, ngày 26/7/2014 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc hoàn thành trục vớt Sà lan chìm tại khu vực gần hầm Thủ Thiêm, luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

- Sà lan chìm tại khu vực gần hầm Thủ Thiêm, luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu đã hoàn thành công tác trục vớt.

- Thông báo hàng hải số 116/ TBHH-TCTBĐATHHMN, ngày 25/7/2014 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam hết hiệu lực.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước các cảng và vũng quay tàu Kho ngoại quan xăng dầu Vân Phong

Về việc thi công nạo vét luồng sông Dinh năm 2011

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Sông Hậu, đoạn luồng từ phao BHHH số “0” đến phao BHHH số “16”

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động các phao báo hiệu hàng hải số “2”, “4”, “6”, “6A” luồng hàng hải Định An – Sông Hậu

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Vũng Rô