Thứ bảy, 25/09/2021

Thông báo hàng hải

Hoàn thành trục vớt sà lan LA 05485 bị chìm tại khu vực phao “64” luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc hoàn thành trục vớt sà lan LA 05485 bị chìm tại

khu vực phao “64” luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

HCM – 42 – 2014

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Sài Gòn – Vũng Tàu.

Căn cứ Văn bản số 710/CTBĐATHHĐNB-KHVT ngày 28/9/2014 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc sà lan LA 05485 chìm tại khu vực phao “64” luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu đã được trục vớt,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Tàu LA 05485 đã được trục vớt và di dời ra khỏi hiện trường khu vực phao “64” luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu, không còn khả năng gây ảnh hưởng đến hoạt động giao thông hàng hải trên luồng.

Thông báo hàng hải số 151/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 26/9/2014 hết hiệu lực.


Những thông báo khác

Về việc thay đổi đặc tính ánh sáng đèn biển Vũng Tàu

Về việc chấm dứt hoạt động đăng tiêu “50” luồng Soài Rạp – Hiệp Phước

Về thông số kỹ thuật khu nước phao neo đậu tại Bãi Bàng và Hòn Một của Công ty cổ phần Vinpearl

Về việc thiết lập trạm điều tiết và triển khai công tác điều tiết phục vụ thi công tuyến ống tiếp nước từ nhà máy BOO cung cấp cho huyện Tân Phú Đông – tỉnh Tiền Giang.

Độ sâu sau nạo vét duy tu các đoạn cạn vũng quay tàu VQ1, VQ2 và phao “58” luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2014