Thứ sáu, 12/08/2022

Thông báo hàng hải

Hoàn thành trục vớt tàu kéo Biển Xanh 02 bị chìm trên tuyến luồng hàng hải Sông Dinh

THÔNG BÁO HÀNG HẢI
Về việc hoàn thành trục vớt tàu kéo Biển Xanh 02 bị chìm trên
tuyến luồng hàng hải Sông Dinh

VTU – 04- 2015

Vùng biển:    Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng:    Luồng hàng hải Sông Dinh.

Căn cứ văn bản số 107/CTBĐATHHĐNB-KHVT, ngày 07/02/2015 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc trục vợt tàu kéo Biển Xanh 02 trên tuyến luồng hàng hải Sông Dinh;

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Tàu kéo Biển Xanh 02 đã được trục vớt và di dời ra khỏi hiện trường khu vực hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “12” luồng Sông Dinh, không còn khả năng gây ảnh hưởng đến hoạt động giao thông hàng hải trên tuyến luồng.

Thông báo hàng hải số 10/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 05/02/2015 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam hết hiệu lực.


Những thông báo khác

Về việc chấm dứt hoạt động phao chuyên dùng “H3”, “H4” thuộc công trình xây dựng cảng Tổng hợp Vinalines Hậu Giang

Về thông số kỹ thuật khu vực đón trả Hoa tiêu Vịnh Phan Thiết

Về phạm vi độ sâu khu nước bến phao TL2; TL4 trên sông Ngã Bảy

Về việc phục hồi hoạt động đèn chính: Đèn biển Ba Kiềm

Thông số kỹ thuật độ sâu khu vực đón trả Hoa tiêu tại Định An – Cần Thơ