Thứ sáu, 24/09/2021

Thông báo hàng hải

Hoàn thành trục vớt tàu kéo Biển Xanh 02 bị chìm trên tuyến luồng hàng hải Sông Dinh

THÔNG BÁO HÀNG HẢI
Về việc hoàn thành trục vớt tàu kéo Biển Xanh 02 bị chìm trên
tuyến luồng hàng hải Sông Dinh

VTU – 04- 2015

Vùng biển:    Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng:    Luồng hàng hải Sông Dinh.

Căn cứ văn bản số 107/CTBĐATHHĐNB-KHVT, ngày 07/02/2015 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc trục vợt tàu kéo Biển Xanh 02 trên tuyến luồng hàng hải Sông Dinh;

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Tàu kéo Biển Xanh 02 đã được trục vớt và di dời ra khỏi hiện trường khu vực hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “12” luồng Sông Dinh, không còn khả năng gây ảnh hưởng đến hoạt động giao thông hàng hải trên tuyến luồng.

Thông báo hàng hải số 10/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 05/02/2015 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam hết hiệu lực.


Những thông báo khác

Về tàu Southern Star hoạt động đặc thù ngoài khơi vùng biển Bà Rịa – Vũng Tàu

Về việc tàu An Phú 868 bị tai nạn trên vùng biển tỉnh Bình Thuận

Về việc chấm dứt hoạt động: Phao báo hiệu chuyên dùng “H1”, “H2” phục vụ thi công trục vớt tàu Heung A Dragon bị chìm trên biển Vịnh Gành Rái

Về thông số kỹ thuật độ sâu vũng quay trở tàu cảng Cái Mép Gemadept – Terminal Link Giai đoạn 1

Về việc phục hồi hoạt động của báo hiệu hàng hải AIS “thực” trên phao BHHH số “0” luồng hàng hải Soài Rạp và phao BHHH “GR” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải