Thứ sáu, 24/09/2021

Thông báo hàng hải

Hoạt động của giàn khoan Key Hawaii

                                                                                                                                   THÔNG BÁO HÀNG HẢI
Về khu vực chuyên dùng: Hoạt động của giàn khoan Key Hawaii
BTN – 01 – 2013

- Vùng biển: tỉnh Bình Thuận.

Căn cứ Công văn số 396/TDKTDKTN-SKATMT, ngày 15/3/2013 của Công ty TNHH MTV Điều hành thăm dò Khai thác Dầu khí Trong nước về hoạt động của giàn khoan Key Hawaii, lô 01/10 & 02/10;

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Giàn khoan Key Hawaii sẽ được kéo từ giếng khoan 01-107-PL-1X lô 107 đến giếng khoan KNV-1X lô 01&02/10, chi tiết như sau:

1. Vị trí kéo giàn khoan có tọa độ:

Vĩ độ:         19051’25.09”                N

Kinh độ:     107027’07.98”             E

2. Vị trí hoạt động của giàn khoan Key Hawaii tại giếng khoan KNV-1X lô 01&02/10 có tọa độ:

Vĩ độ:         10012’38.90”                N

Kinh độ:     108037’50.85”             E

(Hệ tọa độ WGS – 84; Zone: 48; Kinh tuyến trung tâm (CM): 1050E  do Công ty TNHH MTV điều hành Thăm Dò Khai Thác Dầu Khí Trong Nước cung cấp)

3.  Đặc điểm nhận dạng của giàn khoan Key Hawaii như sau:

+ Loại giàn: Tự nâng;

+ Quốc tịch: Vanuatu;

+ Hô hiệu: YJUK4;

+ Kích thước: 67,05m x 59,00m x 7,11m.

+ Tín hiệu xác định ban đêm: có đèn tín hiệu theo quy định;

+ Màu sắc: Xám, trắng;

+ Cờ: Vanuatu.

4. Thời gian hoạt động:

– Thời gian dự kiến kéo giàn từ: Ngày 19/3/2013.

– Thời gian hoạt động của giàn tại Giếng KNV-1X, Lô 01&02/10: 130 ngày tính từ ngày giàn được kéo đến.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện thủy hoạt động qua lại trong vùng biển ngoài khơi tỉnh Bình Thuận cần lưu ý đi cách xa giàn khoan Key Hawaii có đặc điểm trên và vị trí có tọa độ nêu trên tối thiểu 2hải lý để đảm bảo an toàn hàng hải.

Những thông báo khác

Về việc khu vực thi công Gói thầu số 08 thuộc công trình: Nạo duy tu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu năm 2018.

Về việc khu vực thi công công trình: Nạo duy tu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu (đoạn luồng chung) năm 2019.

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Cảng Lotus

Về thông số kỹ thuật độ sâu đoạn cạn luồng hàng hải Định An – Sông Hậu

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An–Cần Thơ, đoạn cạn từ phao “0” đến phao “16” TVH – 02 – 2015