Thứ sáu, 24/09/2021

Thông báo hàng hải

Hoạt động giàn khoan ENSCO 107 (tiếp theo)

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Hoạt động giàn khoan ENSCO 107

KGG-01-2013

Vùng biển: Bà Rịa – Vũng Tàu

Căn cứ Văn bản số MEVN/HCM/2013/04/010 ngày 10/4/2013 của Công ty MITRA ENERGY về việc thông báo chương trình khoan thăm dò tại khu vực lô 45, 46/07 ngoài khơi Việt Nam;

Căn cứ Công văn số 2521/DKVN-QLHĐ ngày 11/4/2013 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc Thông báo hàng hải về hoạt động của giàn khoan ENSCO107 tại Lô 45, 46/07;

Tiếp theo Thông báo hàng hải số 117A/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 17/9/2012 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam về Hoạt động của giàn khoan ENSCO 107;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Nam thông báo Công ty Mitra Energy sẽ tiến hành khoan thăm dò tại khu vực lô 45, 46/07 ngoài khơi Việt Nam với chi tiết như sau:

1)    Tọa độ khu vực khoan:

  • Lô 45-VT-1X:

Vĩ độ: 07034’30.07”N;

Kinh độ: 103053’30.23”E

  • Lô 46/07-ND-1X:

Vĩ độ: 07027’46.62”N;

Kinh độ: 103054’50.31”E

(Tọa độ trên hệ WGS 84 do Công ty Mitra Energy cung cấp)

2)    Đặc tính của giàn khoan ENSCO 107: không thay đổi

3)    Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 20/4/2013 đến ngày 15/7/2013.

 

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Tàu thuyền không cản trở tàu kéo giàn khoan trong lúc di chuyển, không tiếp cận quá 01km vào các bên mạn của tàu kéo giàn khoan.

Trong quá trình giàn khoan định vị và tiến hành khoan, không đi vào vành đai an toàn bán kính 500m tính từ mép của giàn khoan.

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ Công ty Mitra Energy ./.


Những thông báo khác

Về việc thay đổi đặc tính kỹ thuật của các phao báo hiệu hàng hải số “57” luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Về thông số kỹ thuật khu neo đậu chờ đợi cầu, đợi luồng kết hợp tránh bão cho tàu thuyền tại vịnh Xuân Đài thuộc vùng nước cảng biển do Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn quản lý

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước bến cảng dầu 15.000DWT của Công ty TNHH thương mại sản phẩm hóa dầu Lâm Tài Chánh

Thông số kỹ thuật khu nước trước bến xây dựng thuộc Dự án Tổ hợp Hóa dầu miền Nam Việt Nam

Về thông số kỹ thuật của khu nước trước cảng Trạm Xi măng Holcim Cát Lái.