Thứ tư, 27/05/2020

Thông báo hàng hải

Hoạt động khảo sát địa chấn 3D tại Lô 01-02/10, ngoài khơi biển Nam Việt Nam

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về khu vực chuyên dùng: Hoạt động khảo sát địa chấn 3D tại Lơ 01-02/10, ngoài khơi biển Nam Việt Nam

VTU – 28 – 2012

Vùng biển: Nam Việt Nam.

Căn cứ công văn số 976/TDKTTN-TD, ngày 18/5/2012 về chiến dịch khảo sát địa chấn 3D phục vụ thăm dò dầu khí khu vực Lô 01&02/10 của Công ty TNHH MTV Điều hành Thăm dò Khai thác Dầu khí Trong nước,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Công ty Điều hành Thăm dò Khai thác Dầu khí Trong nước sẽ tiến hành khảo sát địa chấn 3D tại Lô 01&02/10, ngoài khơi biển Nam Việt Nam bằng tàu khảo sát địa chấn 3D M/V Amadeus và các tàu bảo vệ mang quốc tịch Việt Nam, chi tiết như sau:

1. Khu vực khảo sát địa chấn 3D, Lô 01&02/10 được giới hạn bởi các điểm có toạ độ sau:

Điểm

Tọa độ

Kinh độ (l)

Vĩ độ( j)

A

108°36’42,08” E

10°44’10,22” N

B

109°01’45,73” E

10°28’10,36” N

C

109°12’26,93” E

10°44’24,47” N

D

108°47’13,20” E

10°59’23,95” N

(Hệ tọa độ WGS – 84, do Công ty Điều hành Thăm dò Khai thác Dầu khí Trong Nước cung cấp).

2. Đặc điểm nhận dạng của tàu khảo sát địa chấn 3D như sau:

+ Tên tàu:  M/V AMADEUS.

+ Quốc tịch: Việt Nam.

+ Hô hiệu: FNSW.

+ Kích thước: 77,04m x 18,5m x 8,5m.

+ Màu sắc: Thân tàu màu xanh, boong tàu màu trắng.

+ Tàu bảo vệ: có khoảng 8 đến 10 tàu bảo vệ mang quốc tịch Việt Nam.

3.  Thời gian hoạt động: từ ngày 22/5/2012 đến ngày 05/7/2012.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện thủy hành hải hoạt động trên vùng biển ngoài khơi Nam Việt Nam lưu ý:

+ Tuyệt đối không chặn đầu tàu khảo sát địa chấn;

+ Cách 02 bên mạn tàu khảo sát địa chấn trên ít nhất 1,5 hải lý;

+ Cách đuôi tàu khảo sát địa chấn trên 05 hải lý;

+ Thu dọn các bẫy/ chà cá và các thiết bị đánh bắt hải sản khác trong khu vực khảo sát;

+ Tuân thủ hướng dẫn của tàu bảo vệ;

+ Đi cách xa khu vực khảo sát địa chấn được giới hạn bởi các điểm có toạ độ trên để đảm bảo an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu của luồng hàng hải Côn Sơn – Côn Đảo

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Vũng Rô

Về khu vực chuyên dùng: Hoạt động của giàn khoan West Vigilant trong khu vực Lô 51 thuộc lãnh hải việt Nam

Thông số độ sâu luồng hàng hải Định An – Cần Thơ, đoạn cạn từ phao số “0” đến phao số “109”

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng SCT – GAS