Thứ bảy, 15/08/2020

Thông báo hàng hải

Hoạt động khảo sát địa chấn 3D tại Lô 123 bể Phú Khánh, ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam

THÔNG BÁO HÀNG HẢI
Về khu vực thi công công trình : Hoạt động khảo sát địa chấn 3D tại Lô 123 bể Phú Khánh, ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam

PYN – 02 – 2014

Vùng biển: Ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam.

Căn cứ văn bản số 30.14/SAN-CV, ngày 22/4/2014 về việc khảo sát địa chấn 3D phục vụ thăm dò dầu khí khu vực Lô 123 bể Phú Khánh của Công ty Santos Vietnam Pty Ltd;

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Công ty Santos Vietnam Pty Ltd sẽ tiến hành khảo sát địa chấn 3D tại Lô 123, bể Phú Khánh, ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam bằng tàu khảo sát địa chấn 3D BR/V VERITAS VIKING II và các tàu bảo vệ mang quốc tịch Việt Nam, chi tiết như sau:

1. Khu vực khảo sát địa chấn 3D, Lô 123, bể Phú Khánh được giới hạn bởi các điểm có toạ độ sau:

Điểm

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

1

110o03’57.5’’

12o55’58.3’’

2

110o03’53.7’’

13o12’42.4’’

3

110o06’32.2’’

13o12’43.0’’

4

110o06’32.9’’

13o09’35.9’’

5

110o 29’ 55.9’’

13o 09’ 39.7’’

6

110o 29’ 55.9’’

12o 55’ 58.3’’

(Hệ tọa độ WGS – 84, do Công ty Santos Vietnam Pty Ltd cung cấp).

2. Đặc điểm nhận dạng của tàu khảo sát địa chấn 3D như sau:

+ Tên tàu:  BR/V VERITAS VIKING II.

+ Quốc tịch: Na-Uy.

+ Số IMO: 9189512.

+ Kích thước: 93,35m x 22,0m x 6,5m.

+ Màu sắc: Sơn màu trắng xanh.

+ Tàu bảo vệ: Có khoảng 6 tàu bảo vệ mang quốc tịch Việt Nam.

3.  Thời gian hoạt động: Từ ngày 1/5/2014 đến ngày 15/6/2014.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Theo thông tin khuyến cáo từ Công ty Santos Vietnam Pty Ltd để đảm bảo an toàn hàng hải trong khu vực thăm dò địa chấn các tàu thuyền cần lưu ý:

+ Tuyệt đối không chặn đầu tàu khảo sát địa chấn;

+ Cách 02 bên mạn tàu khảo sát địa chấn trên ít nhất 1,5 hải lý;

+ Cách đuôi tàu khảo sát địa chấn trên 10 hải lý;

+ Thu dọn các bẫy/ chà cá và các thiết bị đánh bắt hải sản khác trong khu vực khảo sát;

+ Tuân thủ hướng dẫn của tàu bảo vệ;

+ Đi cách xa khu vực khảo sát địa chấn được giới hạn bởi các điểm có toạ độ trên để đảm bảo an toàn hàng hải.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty Santos Vietnam Pty Ltd./.


Những thông báo khác

Thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Định An – Cần Thơ: Độ sâu đoạn luồng thiết kế Nạo vét duy tu năm 2014 sau nạo vét

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Đồng Nai

Về việc hoạt động thi công rải ống, lắp đặt PLEM, thi công đấu nối spools ngầm dưới biển, tiền chạy thử, chạy thử, đào hào chôn ống thuộc Dự án “đường ống thu gom, vận chuyển khí mỏ Sao Vàng – Đại Nguyệt”

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến cầu cảng Trà Nóc II của Sài Gòn Petro

Về việc lắp đặt giàn khai thác dầu khí tại Lô 15-1 ngoài khơi Việt Nam