Thứ sáu, 07/08/2020

Thông báo hàng hải

Hoạt động khảo sát, kiểm tra hiện tượng rò rỉ khí xuất tại vị trí mặt bích đoạn spool gần giàn STV thuộc tuyến ống STV-RĐ

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Hoạt động khảo sát, kiểm tra hiện tượng rò rỉ khí xuất tại vị trí mặt bích đoạn spool gần giàn STV thuộc tuyến ống STV-RĐ

VTU  –  32 – 2018.

Vùng biển: Ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam.

Căn cứ văn bản số 1822/KĐN-KTSX ngày 18/10/2018 của Công ty vận chuyển khí Đông Nam Bộ về thông báo hoạt động khảo sát, kiểm tra hiện tượng rò rỉ khí xuất tại vị trí mặt bích đoạn spool gần giàn STV thuộc tuyến ống STV-RĐ, thềm lục địa Việt Nam,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Công ty vận chuyển khí Đông Nam Bộ sẽ tiến hành hoạt động khảo sát, kiểm tra hiện tượng rò rỉ khí xuất tại vị trí mặt bích đoạn spool gần giàn STV thuộc tuyến ống STV-RĐ bằng tàu khảo sát SWIWAR SURYA-DP2, cụ thể như sau:

  1. Vị trí thực hiện:

- 500m Zone tại giàn STV-CPP

  1. Đặc điểm nhận dạng của tàu khảo sát SWIWAR SURYA-DP2 như sau:

- Kích thước: Dài 70,0m; rộng 16,8m.

- Số IMO: 9555400.

- Cờ: Singapore.

  1. Thời gian hoạt động:

- Thời gian: Dự kiến khảo sát khoảng 15 ngày bắt đầu từ ngày 22/10/2018.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

- Tàu thuyền hành hải trong vùng biển ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam cần lưu ý đi cách xa tàu SWIWAR SURYA-DP2 có đặc điểm nhận dạng nêu trên để đảm bảo an toàn hàng hải.

- Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty vận chuyển khí Đông Nam Bộ.


Những thông báo khác

Độ sâu khu nước trước cảng SITV luồng Vũng Tàu – Thị Vải

Độ sâu vũng quay tàu, luồng tàu vào cảng và vùng nước trước bến nhà máy xi măng Nghi Sơn – tỉnh Khánh Hòa

Về khu vực hoạt động khảo sát phục vụ xây dựng đường ống thu gom khí Đại Hùng ngoài khơi thềm lục địa phía Nam Việt Nam.

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Vũng Tàu-Thị Vải

Về khu vực chuyên dùng: Hoạt động sửa chữa, khắc phục sự cố tuyến cáp AAG tại vùng biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu