Thứ hai, 03/10/2022

Thông báo hàng hải

Hoạt động khoan thăm dò dầu khí ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam

THÔNG BÁO HÀNG HẢI
Về hoạt động khoan thăm dò dầu khí ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam

VTU – 06 – 2015

Vùng biển: Ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam.

Căn cứ công văn số 453/TDKTTN-SKATMT, ngày 12/02/2015 của Công ty TNHH MTV Điều hành thăm dò khai thác Dầu khí trong nước về việc thông báo hoạt động khoan thăm dò dầu khí ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam;

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Giàn khoan Trident 16 sẽ tiến hành khoan thăm dò dầu khí ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam, chi tiết như sau:

1. Vị trí hoạt động của giàn khoan Trident 16 tại giếng khoan 01&02/10-KNV-4XP, Lô 01&02/10 có tọa độ sau:

Vĩ độ :         10°12’38.93″N

Kinh độ:      108°37’50.91″E

(Hệ tọa độ WGS – 84, do Công ty TNHH MTV Điều hành thăm dò khai thác Dầu khí trong nước cung cấp)

2.  Đặc điểm nhận dạng của giàn khoan như sau:

– Loại giàn: Giàn tự nâng.
– Quốc tịch: Liberia.
– Kích thước: Dài 67,0m; rộng 58,2m; chiều cao khi di chuyển 7,4m.
– Tín hiệu xác định ban đêm: Có đèn tín hiệu theo quy định.
– Hô hiệu: ELQD3.
– Màu: Xám, trắng
– Cờ: Liberia.
– Số IMO: 8752427.

3. Thời gian hoạt động:

- Thời gian: Dự kiến bắt đầu kéo giàn Trident 16 từ giếng khoan 01&02/10-KNV-3X đến vị trí giếng khoan 01&02/10-KNV-4XP, Lô 01&02/10 vào ngày 15/02/2015.

- Thời gian thực hiện hoạt động tại giếng khoan 01&02/10-KNV-4XP, Lô 01&02/10:  khoảng 60 ngày.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện thủy hoạt động qua lại trong vùng biển Ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam cần lưu ý đi cách xa giàn khoan có đặc điểm nhận dạng và vị trí có tọa độ nêu trên tối thiểu 02 hải lý để đảm bảo an toàn hàng hải.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty TNHH MTV Điều hành thăm dò khai thác Dầu khí trong nước.


Những thông báo khác

Về việc chấm dứt hoạt động các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng số hiệu “BP1”, “BP2” báo hiệu khu vực Âu chứa tạm của công trình Nạo vét duy tu luồng hàng hải Soài Rạp (đoạn Hiệp Phước) năm 2020.

Độ sâu khu nước Ụ nổi 8.500 tấn của Nhà máy đóng tàu Ba Son mới

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “TA1”, “TA2” phục vụ công trình Nhà máy điện gió Tân Ân 1 (giai đoạn 1), tỉnh Cà Mau

Về khu vực chuyên dùng: Diễn tập ứng cứu tràn dầu trên vùng biển Vũng Tàu

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải đoạn từ cặp phao số “6”,“7” đến cặp phao số “8”, “9” sau tai nạn tàu HEUNG A DRAGON bị chìm.