Thứ tư, 27/10/2021

Thông báo hàng hải

Kéo giàn khoan Hakuryu-5 tới Lô 12W – mỏ Chim Sáo

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Kéo giàn khoan Hakuryu-5 tới Lô 12W – mỏ Chim Sáo

VTU  –  23 – 2018.

Vùng biển: Ngoài khơi Biển Đông.

Căn cứ văn bản số POVO-L-18/0480OPS0026 ngày 07/8/2017 của Công ty Premier Oil Vietnam – Văn phòng điều hành tại thành phố Hồ Chí Minh về việc kéo giàn khoan Hakuryu-5 tới Lô 12W – mỏ Chim Sáo,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Công ty Premier Oil Vietnam – Văn phòng điều hành tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiến hành kéo giàn khoan Hakuryu-5 tới Lô 12W – mỏ Chim Sáo, cụ thể như sau:

  1. Vị trí giàn khoan Hakuryu-5 có tọa độ sau:

Vĩ độ :                    10016.50’ N

Kinh độ:       107003.20’ E

  1. Vị trí giàn khoan Hakuryu-5 tại Lô 12W – mỏ Chim Sáo có tọa độ sau:

Vĩ độ :                    7021’44.2” N

Kinh độ:       108017’38,44” E

(Hệ tọa độ WGS – 84, do Công ty Premier Oil Vietnam – Văn phòng điều hành tại thành phố Hồ Chí Minh cung cấp)

  1. Đặc điểm nhận dạng của giàn khoan Hakuryu-5 như sau:

- Loại giàn: Nửa nổi nửa chìm.

- Quốc tịch: Panama.

- Kích thước: Dài 71,3m; rộng 63,4m.

- Hô hiệu: 3FZL6.

- Số IMO: 8751617.

- Màu: Đỏ, Trắng.

- Tín hiệu xác định ban đêm: Có đèn tín hiệu theo quy định.

  1. Đặc điểm nhận dạng của tàu kéo như sau:

- Tên tàu: Sea Meadow 29.

- Loại tàu: Tàu dịch vụ dầu khí lai dắt và làm neo (AHTS)

- Quốc tịch: Panama.

- Kích thước: Dài 75,0m; rộng 18,0m.

- Hô hiệu: 3FIN4.

- Số IMO: 9060352.

- MMSI: 354765000.

- Màu: Đỏ, Trắng.

- Tín hiệu xác định ban đêm: Có đèn tín hiệu theo quy định.

  1. Thời gian hoạt động:

- Thời gian: Dự kiến bắt đầu kéo giàn khoan từ ngày 10/8/2018 và sẽ đến Lô 12W- mỏ Chim Sáo vào ngày 13/8/2018.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

- Tàu thuyền hành hải trong vùng biển ngoài khơi Biển Đông cần lưu ý đi cách xa giàn khoan, tàu kéo có đặc điểm nhận dạng nêu trên tối thiểu 02 hải lý để đảm bảo an toàn hàng hải.

- Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty Premier Oil Vietnam – Văn phòng điều hành tại thành phố Hồ Chí Minh.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến (phân đoạn 4-giai đoạn 1) nhà máy sửa chữa và đóng tàu Sài Gòn (Saigon Shipyard Co., Ltd)

Về việc phương tiện thi công dự án xã hội hóa nạo vét, duy tu tuyến luồng hàng hải sông Tiền (đoạn từ km31+500 đến thượng lưu cảng Mỹ Tho 500m)

Phạm vi độ sâu khu nước trước cảng Nhà máy Thép Phú Mỹ

Về việc chấm dứt hoạt động của phao báo hiệu hàng hải số “57” trên tuyến luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến cầu cảng Trà Nóc II của Sài Gòn Petro