Thứ hai, 03/10/2022

Thông báo hàng hải

Kéo giàn khoan Java Star 2 từ lô 42 đến mỏ Rồng thuộc lô 09-1

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Kéo giàn khoan Java Star 2 từ lô 42 đến mỏ Rồng thuộc lô 09-1

VTU  –  07 – 2019

Vùng biển: Ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam.

Căn cứ văn bản số 287/TDKTTN-SKATMT ngày 25/2/2019 của Công ty TNHH MTV điều hành thăm dò khai thác dầu khí trong nước về việc kéo giàn khoan Java Star 2 từ lô 42 đến mỏ Rồng thuộc lô 09-1 của Vietsovpetro,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Công ty TNHH MTV điều hành thăm dò khai thác dầu khí trong nước (PVEP) sẽ tiến hành kéo giàn khoan Java Star 2 từ lô 42 đến mỏ Rồng thuộc lô 09-1 của Vietsovpetro, cụ thể như sau:

  1. Vị trí giàn khoan Java Star 2 tại lô 42 có tọa độ:

Vĩ độ :                    9006’0,4” N

Kinh độ:       103058’22,67” E

  1. Vị trí giàn khoan Java Star 2 tại mỏ Rồng thuộc lô 09-1 có tọa độ:

Vĩ độ :                    9027’36,0” N

Kinh độ:       107057’35,99” E

(Hệ tọa độ WGS – 84, do Công ty TNHH MTV điều hành thăm dò khai thác dầu khí trong nước cung cấp)

  1. Đặc điểm nhận dạng của giàn khoan Java Star 2 như sau:

- Loại giàn: Tự nâng.

- Quốc tịch: British Virgin Island.

- Kích thước: Chiều dài 57,38m; chiều rộng 55,78m; chiều cao mạn 7,62m

- Hô hiệu: V7CO5.

- Số IMO: 8771863.

- Màu: Xanh, Trắng, Đỏ.

- Tín hiệu xác định ban đêm: Có đèn tín hiệu theo quy định.

  1. Thời gian hoạt động:

- Thời gian: Dự kiến bắt đầu kéo giàn khoan vào ngày 28/02/2019 và thời gian tới mỏ rồng thuộc lô 09-1 là khoảng 5 ngày.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

- Tàu thuyền hành hải trong vùng biển ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam cần lưu ý đi cách xa giàn khoan có đặc điểm nhận dạng nêu trên tối thiểu 02 hải lý để đảm bảo an toàn hàng hải.

- Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty TNHH MTV điều hành thăm dò khai thác dầu khí trong nước./.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Tạm ngừng hoạt động đèn biển Bồ Đề

Độ sâu vùng nước trước cầu cảng Trạm nghiền Phú Hữu Xi măng Hà Tiên 1

Độ sâu khu nước trước cầu cảng tiếp nhận tàu 150.000DWT thuộc Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong

Về việc Hoạt động khoan thăm dò tại khu vực giếng khoan VGP-131-TB-1X, ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam

Về việc phục hồi hoạt động đèn chính: Đèn biển Đá Trắng