Thứ ba, 26/10/2021

Thông báo hàng hải

Kéo giàn khoan Ocean Quest từ giếng khoan DHN-1X, block 05.1a (mỏ Đại Hùng) đến cảng Johor của Singapore

THÔNG BÁO HÀNG HẢI
V/v kéo giàn khoan Ocean Quest từ giếng khoan DHN-1X, block 05.1a (mỏ Đại Hùng) đến cảng Johor của Singapore

VTU – 16 – 2015

Vùng biển: Ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam.

Căn cứ công văn số 984/TDKTTN-SKATMT, ngày 14/4/2015 của Công ty TNHH MTV Điều hành thăm dò khai thác Dầu khí trong nước về việc thông báo kéo giàn khoan Ocean Quest từ giếng khoan DHN-1X, block 05.1a (mỏ Đại Hùng) đến cảng Johor của Singapore;

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Công ty TNHH MTV Điều hành thăm dò khai thác Dầu khí trong nước sẽ thực hiện kéo giàn khoan Ocean Quest từ giếng khoan DHN-1X, block 05.1a (mỏ Đại Hùng) đến cảng Johor của Singapore, chi tiết như sau:

1. Vị trí giàn khoan Ocean Quest tại lô 05.1a có tọa độ sau:

Vĩ độ :           8°26’18.3″ N

Kinh độ:        108°38’10.8″ E

2. Vị trí giàn khoan Ocean Quest tại cảng Johor của Singapore có tọa độ sau:

Vĩ độ :           1°26’22.9″ N

Kinh độ:        103°53’38.4″ E

 (Hệ tọa độ WGS – 84, do Công ty TNHH MTV Điều hành thăm dò khai thác Dầu khí trong nước cung cấp)

3. Đặc điểm nhận dạng của giàn khoan như sau:

– Loại giàn: Nửa nổi nửa chìm.

– Quốc tịch: Marshall Islands.

– Kích thước: Dài 97,45m; rộng 78,18m.

– Số IMO: 1755/V7EA6.

– Màu: Đỏ, Xám.

– Cờ: Marshall Islands.

– Tín hiệu xác định ban đêm: Có đèn tín hiệu theo quy định.

4. Thời gian hoạt động: Dự kiến bắt đầu kéo giàn khoan Ocean Quest từ giếng khoan DHN-1X, block 05.1a (mỏ Đại Hùng) vào ngày 18/4/2015 và đến cảng Johor của Singapore vào ngày 26/4/2015.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

– Các phương tiện thủy hoạt động qua lại trong vùng biển Ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam cần lưu ý đi cách xa giàn khoan có đặc điểm nhận dạng và vị trí có tọa độ nêu trên tối thiểu 02 hải lý để đảm bảo an toàn hàng hải.

– Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty TNHH MTV Điều hành thăm dò khai thác Dầu khí trong nước.


Những thông báo khác

Về việc kéo giàn khoan NAGA 3 từ vị trí giàn khoan tại Lô 16-1, Mỏ Tê Giác Trắng đến neo đậu tại vùng biển Vũng Tàu

Độ sâu vùng nước neo đậu tàu của bến phao BP7 (A&B) Cảng Cát Lái – Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn

Về việc thiết lập mới báo hiệu hàng hải AIS trên phao báo hiệu hàng hải số “0” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

chiến dịch lắp đặt đường ống nội mỏ, Chân đế và khối thượng tầng giàn dầu giếng tại mỏ Tê Giác Trắng, Lô 16.1

Tạm ngừng hoạt động phao số “0” luồng Vũng Tàu – Thị Vải