Thứ bảy, 16/10/2021

Thông báo hàng hải

Kéo giàn khoan PV Drilling I từ khu neo đậu H12-Vũng Tàu đến vị trí giếng khoan 15.1-STT-7P, Lô 15-1.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 89/TBHH-TCTBĐATHHMN   Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 14 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Kéo giàn khoan PV Drilling I từ khu neo đậu H12-Vũng Tàu đến vị trí giếng khoan 15.1-STT-7P,  Lô 15-1.

VTU  –  15 – 2021

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Căn cứ văn bản số 403/HSE ngày 06/4/2021 của Công ty Liên doanh điều hành Cửu Long về việc công bố thông báo hàng hải cho việc kéo giàn khoan PV Drilling I từ khu neo đậu H12-Vũng Tàu đến vị trí giếng khoan 15.1-STT-7P, Lô 15-1 và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Công ty Liên doanh điều hành Cửu Long sẽ tiến hành kéo giàn khoan PV Drilling I từ khu neo đậu H12-Vũng Tàu đến vị trí giếng khoan 15.1-STT-7P, Lô 15-1, chi tiết như sau:

  1. Vị trí kéo giàn khoan PV Drilling I vùng neo H12-Vũng Tàu có tọa độ:

Vĩ độ Bắc:              10015.489’ N

Kinh độ Đông:       107001.658’ E

  1. Vị trí hoạt động của giàn khoan PV Drilling I tại giếng khoan 15.1-STT-7P, Lô 15-1 có tọa độ:

Vĩ độ Bắc:              10012.642’ N

Kinh độ Đông:       108020.905’ E

(Hệ tọa độ WGS – 84, Zone: 48N do Công ty Liên doanh điều hành Cửu Long cung cấp)

  1. Đặc điểm nhận dạng của giàn khoan PV Drilling I như sau:

- Loại giàn: Tự nâng.

- Hô hiệu: 3WNX.

- Số IMO: 8768684.

- Chủ sở hữu: PV Drilling I.

- Kích thước: Tổng chiều dài: 71,32m; Tổng chiều rộng: 63,4m;

chiều cao mạn: 7,8m.

- Màu: Xám, Đỏ, Trắng, Xanh.

- Cờ: Việt Nam.

- Quốc tịch: Việt Nam.

- Tín hiệu xác định ban đêm: Có đèn tín hiệu theo quy định.

  1. Thời gian hoạt động: Dự kiến từ ngày 08/4/2021 đến ngày 8/10/2021.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

- Tàu thuyền hành hải trong vùng biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cần lưu ý đi cách xa giàn khoan có đặc điểm nhận dạng nêu trên tối thiểu 02 hải lý từ tâm tọa độ trên để đảm bảo an toàn hàng hải.

- Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty Liên doanh điều hành Cửu Long (1)./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu;

– Cty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KT-KH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu: VT-VP, P.ATHH­Năng.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu sau nạo vét duy tu luồng hàng hải Quy Nhơn năm 2019

Về độ sâu bến cảng số 2 (K18) – Cảng Lotus

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng kho xăng dầu Đông Xuyên

Về tuyến cáp ngầm 22kV trên biển – Dự án cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Hòn Thơm, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Cần Thơ, đoạn luồng từ phao số “0” đến phao số “16”