Chủ nhật, 17/10/2021

Thông báo hàng hải

Kéo giàn khoan PV DRILLING I từ lô dầu khí 15-1/05 về neo đậu tại Vũng Tàu

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 81/TBHH-TCTBĐATHHMN   Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 26 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Kéo giàn khoan PV DRILLING I từ lô dầu khí 15-1/05 về neo đậu tại Vũng Tàu

VTU  –  25 – 2019

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Căn cứ văn bản số MCB/HSE/LET/APR/19/85 ngày 22/4/2019 của Văn phòng điều hành lô 15-1/05 tại Tp. Hồ Chí Minh về việc công bố TBHH kế hoạch kéo giàn khoan PV Drilling I từ lô DK 15-1/05 về neo đậu tại Vũng Tàu,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Văn phòng điều hành lô 15-1/05 tại Tp. Hồ Chí Minh sẽ tiến hành kéo giàn khoan PV DRILLING I từ lô dầu khí 15-1/05 về neo đậu tại Vũng Tàu, cụ thể như sau:

  1. Vị trí giàn khoan PV DRILLING I tại lô 15-1/05 có tọa độ:

Vĩ độ :                    10018’48,8531” N

Kinh độ:       108011’06,880” E

  1. Vị trí giàn khoan PV DRILLING I neo đậu tại Vũng Tàu có tọa độ:

Vĩ độ :                    10014’41,7” N

Kinh độ:       107001’15,0” E

(Hệ tọa độ WGS – 84, do Văn phòng điều hành lô 15-1/05 tại Tp. Hồ Chí Minh cung cấp)

  1. Đặc điểm nhận dạng của giàn khoan PV DRILLING I như sau:

- Loại giàn: Tự nâng.

- Quốc tịch: Việt Nam.

- Kích thước: 71,32m x 63,40m x 7,8m

- Hô hiệu: 3WNX.

- Số IMO: 8768684.

- Màu: Xám, Đỏ, Trắng, Xanh.

- Tín hiệu xác định ban đêm: Có đèn tín hiệu theo quy định.

  1. Thời gian hoạt động:

- Thời gian: Dự kiến bắt đầu kéo giàn khoan PV DRILLING I vào ngày 28/4/2019 và đến điểm neo đậu tại Vũng Tàu vào khoảng tối ngày 29/4/2019 hoặc sớm ngày 30/4/2019.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

- Tàu thuyền hành hải trong vùng biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cần lưu ý đi cách xa giàn khoan có đặc điểm nhận dạng nêu trên để đảm bảo an toàn hàng hải.

- Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Văn phòng điều hành lô 15-1/05 tại Tp. Hồ Chí Minh./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KT-KH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu: VT-VP, P.ATHH­Năng.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về việc thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Sông Hậu, đoạn luồng từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến phao báo hiệu hàng hải số “16”

Về việc phục hồi hoạt động đèn chính: Đèn biển Kê Gà

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng Hà Tiên

Độ sâu khu nước trước bến cảng Bà Rịa Serece