Chủ nhật, 17/10/2021

Thông báo hàng hải

Kéo giàn khoan PV Drilling VI từ vị trí H18 – Vũng Tàu đến mỏ Rồng Đôi, lô 11-2

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Kéo giàn khoan PV Drilling VI từ vị trí H18 – Vũng Tàu

đến mỏ Rồng Đôi, lô 11-2

VTU  –  20 – 2016.

Vùng biển: tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Căn cứ văn bản KNOC VN 16-462/OPR ngày 14/4/2016 của Công ty Dầu khí Quốc gia Hàn Quốc – Văn phòng điều hành tại thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thông báo hàng hải kế hoạch “kéo giàn khoan PV Drilling VI từ Vũng Tàu đến mỏ Rồng Đôi, lô 11-2”,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Công ty Dầu khí Quốc gia Hàn Quốc – Văn phòng điều hành tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiến hành kéo giàn khoan PV Drilling VI từ vị trí H18 – Vũng Tàu đến mỏ Rồng Đôi, lô 11-2, để phục vụ cho chiến dịch khoan sửa giếng tại mỏ rồng đôi, cụ thể như sau:

  1. Vị trí giàn khoan PV Drilling VI tại vị trí H18 – Vũng Tàu có tọa độ sau:

Vĩ độ :                    10015’16,0” N

Kinh độ:       107001’03,0” E

  1. Vị trí giàn khoan PV Drilling VI tại mỏ Rồng Đôi, lô 11-2 có tọa độ sau:

Vĩ độ :                    7047’35,8” N

Kinh độ:       108012’03,9” E

(Hệ tọa độ WGS – 84, do Công ty Dầu khí Quốc gia Hàn Quốc – Văn phòng điều hành tại thành phố Hồ Chí Minh cung cấp)

  1. Đặc điểm nhận dạng của giàn khoan PV Drilling VI như sau:

- Loại giàn: Tự nâng.

- Quốc tịch: Panama.

- Kích thước: Dài 71,32m; rộng 63,4m; chiều cao 7,62m.

- Hô hiệu: 3ERC5 PV Drilling VI.

- Số IMO: 9702247.

- Màu: Xám, Đỏ, Trắng, Đen.

- Tín hiệu xác định ban đêm: Có đèn tín hiệu theo quy định.

  1. Thời gian hoạt động:

- Thời gian: Dự kiến bắt đầu kéo giàn khoan là buổi sáng ngày 21/4/2016 và sẽ đến mỏ Rồng Đôi vào ngày 23/4/2016. Chiến dịch sửa giếng dự kiến trong vòng 22 ngày.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

- Tàu thuyền hành hải trong vùng biển ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam cần lưu ý đi cách xa giàn khoan có đặc điểm nhận dạng nêu trên tối thiểu 500m để đảm bảo an toàn hàng hải.

- Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty Dầu khí Quốc gia Hàn Quốc – Văn phòng điều hành tại thành phố Hồ Chí Minh.


Những thông báo khác

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động của các phao báo hiệu hàng hải số “11”, “12” luồng hàng hải Định An – Cần Thơ

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải đoạn từ phao số “0” đến cặp phao số “6”,“7” sau tai nạn tàu HEUNG A DRAGON bị chìm.

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải giới hạn vùng nước thi công cảng Tổng hợp Vĩnh Tân, tỉnh Bình Thuận

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước các cảng và vũng quay tàu Kho ngoại quan xăng dầu Vân Phong

Về độ sâu khu nước bến phao neo BP8 và bến phao neo BP11 trên sông Gò Gia