Thứ năm, 01/10/2020

Thông báo hàng hải

Kéo giàn khoan PVD VI từ lô 09-2/09 tới vị trí H18 – Vũng Tàu

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Kéo giàn khoan PVD VI từ lô 09-2/09 tới vị trí H18 – Vũng Tàu

VTU – 92 – 2015.

Vùng biển: Bà Rịa – Vũng Tàu.

Căn cứ văn bản 3205/TDKTTN-SKATMT ngày 02/12/2015 của Công ty TNHH MTV Điều hành thăm dò khai thác dầu khí trong nước về việc thông báo hàng hải kéo giàn khoan PVD VI từ lô 09-2/09 tới vị trí H18 – Vũng Tàu,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Công ty TNHH MTV Điều hành thăm dò khai thác dầu khí trong nước sẽ tiến hành kéo giàn khoan PVD VI từ lô 09-2/09 tới vị trí H18 – Vũng Tàu, cụ thể như sau:

  1. Vị trí giàn khoan PVD VI tại giếng khoan KTN-5X, lô 09-2/09 có tọa độ sau:

Vĩ độ :               9051’42,3” N

Kinh độ:          108023’37,2” E

  1. Vị trí giàn khoan PVD VI tại vị trí H18 – Vũng Tàu có tọa độ sau:

Vĩ độ :               10015’16,0” N

Kinh độ:          107001’03” E

(Hệ tọa độ WGS – 84, do TNHH MTV Điều hành thăm dò khai thác dầu khí trong nước cung cấp)

  1. Đặc điểm nhận dạng của giàn khoan PVD VI như sau:

- Loại giàn: Tự nâng.

- Cờ: Panama

- Kích thước: Dài 65,0m; rộng 55,0m; chiều cao 7,0m.

- Hô hiệu: 3ERC5.

- Số IMO: 9702247.

- Màu: Đỏ, Xám.

  1. Thời gian hoạt động:

- Thời gian: Dự kiến 02 ngày, bắt đầu từ ngày 8/12/2015.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

- Tàu thuyền hành hải trong vùng biển ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam cần lưu ý đi cách xa giàn khoan có đặc điểm nhận dạng và các vị trí có tọa độ nêu trên tối thiểu 2 hải lý để đảm bảo an toàn hàng hải.

- Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty TNHH MTV Điều hành thăm dò khai thác dầu khí trong nước./.


Những thông báo khác

Thông số kỹ thuật độ sâu của luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động của phao báo hiệu hàng hải số “2”, “4” luồng cho tàu biển có trọng tải lớn vào Sông Hậu

Về thông số kỹ thuật độ sâu đoạn luồng kênh Quan Chánh Bố từ Km 11+000 đến Km 15+361.6 thuộc gói thầu số 11 và đoạn luồng biển từ Km 0+678 đến Km 2+465 thuộc gói thầu 10B – Dự án ĐTXD công trình luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

Thiết lập mới 02 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng khống chế khu vực thi công hạng mục cầu cảng 3.000DWT thuộc dự án đầu tư xây dựng kho xăng dầu dự trữ sẵn sàng chiến đấu cảng Quân sự Bến Đầm – Côn Đảo

Về việc thiết lập phao báo hiệu hàng hải “50” luồng Soài Rạp – Hiệp Phước