Thứ ba, 26/10/2021

Thông báo hàng hải

Kéo giàn khoan PVD VI từ lô 15-1/05 tới lô 09-2/09

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Kéo giàn khoan PVD VI từ lô 15-1/05 tới lô 09-2/09

VTU – 80 – 2015.

Vùng biển: Ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam.

Căn cứ văn bản 2627/TDKTTN-SKATMT ngày 29/9/2015 của Công ty TNHH MTV Điều hành thăm dò khai thác dầu khí trong nước về việc thông báo hàng hải kéo giàn khoan PVD VI từ lô 15-1/05 tới lô 09-2/09, ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Công ty TNHH MTV Điều hành thăm dò khai thác dầu khí trong nước sẽ tiến hành kéo giàn khoan PVD VI từ lô 15-1/05 tới lô 09-2/09, ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam, cụ thể như sau:

  1. Vị trí giàn khoan PVD VI tại lô 15-1/05 có tọa độ sau:

Vĩ độ :               10017’14,2” N

Kinh độ:          108012’51,6” E

  1. Vị trí giàn khoan PVD VI tại lô 09-2/09 có tọa độ sau:

Vĩ độ :               09051’42,2” N

Kinh độ:          108023’37,1” E

(Hệ tọa độ WGS – 84, do TNHH MTV Điều hành thăm dò khai thác dầu khí trong nước cung cấp)

  1. Đặc điểm nhận dạng của giàn khoan PVD VI như sau:

- Loại giàn: Tự nâng.

- Cờ: Panama.

- Kích thước: Dài 65,0m; rộng 55,0m, chiều cao 7,0m.

- Hô hiệu: 3ERC5.

- Số IMO: 9702247.

- Màu: Đỏ, Xám.

- Tín hiệu xác định ban đêm: Có đèn tín hiệu theo quy định.

  1. Thời gian hoạt động:

- Thời gian: Dự kiến bắt đầu kéo giàn khoan vào ngày 05/10/2015 và thời gian kéo giàn khoan từ lô 15-1/05 tới lô 09-2/09 mất 01 ngày.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

- Tàu thuyền hành hải trong vùng biển ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam cần lưu ý đi cách xa giàn khoan có đặc điểm nhận dạng và vị trí có tọa độ nêu trên tối thiểu 2 hải lý để đảm bảo an toàn hàng hải.

- Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty TNHH MTV Điều hành thăm dò khai thác dầu khí trong nước./.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Sa Đéc – Đồng Tháp

Về thông số kỹ thuật độ sâu của luồng hàng hải Côn Sơn – Côn Đảo

Về việc thay đổi đặc tính kỹ thuật của các phao báo hiệu hàng hải số “57” luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Về thông số kỹ thuật độ sâu đoạn luồng kênh Quan Chánh Bố từ Km 11+000 đến Km 15+361.6 thuộc gói thầu số 11 và đoạn luồng biển từ Km 0+678 đến Km 2+465 thuộc gói thầu 10B – Dự án ĐTXD công trình luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

Kéo giàn khoan PV Drilling I từ khu neo đậu H12-Vũng Tàu đến vị trí giếng khoan 15.1-STT-7P, Lô 15-1.