Thứ hai, 01/06/2020

Thông báo hàng hải

Kéo giàn khoan PVD VI từ vùng biển phía Nam Việt Nam đến Lô 114 ngoài khơi Việt Nam

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Kéo giàn khoan PVD VI từ vùng biển phía Nam Việt Nam

đến Lô 114 ngoài khơi Việt Nam

VTU  –  20 – 2019

Vùng biển: Ngoài khơi Việt Nam.

Căn cứ văn bản số EVN.O.110/HHY.LD.2019 ngày 16/4/2019 của Văn phòng điều hành ENI Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh Lô 114 về việc thông báo hoạt động thăm dò dầu khí tại Lô 114 ngoài khơi,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Văn phòng điều hành ENI Việt  Nam tại Tp. Hồ Chí Minh Lô 114 sẽ tiến hành kéo giàn khoan PVD VI từ vùng biển phía Nam Việt Nam đến Lô 114 ngoài khơi Việt Nam để thi công khoan giếng khoan thăm dò dầu khí 114-KB-1X, chi tiết như sau:

  1. Vị trí xuất phát của giàn khoan PVD VI có tọa độ:

Vĩ độ :                    09034’51,240” N

Kinh độ:       108005’02,808” E

  1. Vị trí hoạt động của giàn khoan tại giếng khoan 114-KB-1X thuộc lô 114 có tọa độ:

Vĩ độ :                    16049’39,7138” N

Kinh độ:       108025’4,9206” E

(Hệ tọa độ WGS – 84, do Văn phòng điều hành ENI Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh Lô 114 cung cấp)

  1. Đặc điểm nhận dạng của giàn khoan PVD VI như sau:

– Loại giàn: Giàn khoan Tự nâng (Jack-up).

– Quốc tịch: Panama.

– Kích thước: 71,3m x 63,3m x 7,6m

– Hô hiệu: 3ERC5.

– Màu: Xám, Đỏ và các chân giàn màu Đen

– Cờ: Panama

– Tín hiệu xác định ban đêm: Có đèn tín hiệu theo quy định.

  1. Thời gian hoạt động:

– Thời gian dự kiến bắt đầu kéo giàn khoan từ ngày 18/4/2019 đến ngày 26/4/2019

– Thời gian dự kiến hoạt động tại vị trí 114-KB-1X ước tính 70 ngày kể từ ngày đến.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

– Tàu thuyền hành hải trong vùng biển ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam cần lưu ý đi cách xa giàn khoan có đặc điểm nhận dạng nêu trên tối thiểu 02 hải lý để đảm bảo an toàn hàng hải.

– Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Văn phòng điều hành ENI Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh Lô 114./.


Những thông báo khác

Về khu vực chuyên dùng: Kéo giàn khoan PV Drilling II từ mỏ Tê Giác Trắng, Lô 16.1

Về việc kéo giàn khoan UMW NAGA 5 từ cảng Keppel FELS, Singapore đến vị trí khoan tại Lô 11-2, mỏ Rồng Đôi – Rồng Đôi Tây, ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “HM1”, “HM2”, “HM3”, “HM4” tại khu vực thuộc Dự án xã hội hóa nạo vét khu neo đậu tránh trú bão trên sông Gò Gia

Về việc thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến cầu cảng số 4 cảng Quy Nhơn

Về việc Thiết lập mới báo hiệu nổi: Phao báo hiệu chuyên dùng khống chế khu vực thi công lắp đặt tuyến cáp ngầm tại Hà Tiên – Phú Quốc