Chủ nhật, 17/10/2021

Thông báo hàng hải

Kéo giàn khoan Trident 16 từ Lô 106/10 Vịnh Bắc Bộ đến vị trí giếng khoan KNV-3X, Lô 01&02/10 ngoài khơi Vũng Tàu.

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về khu vực chuyên dùng: Kéo giàn khoan Trident 16 từ Lô 106/10 Vịnh Bắc Bộ đến vị trí giếng khoan KNV-3X, Lô 01&02/10 ngoài khơi Vũng Tàu.

VTU – 46 – 2014

Vùng biển: ngoài khơi vùng biển Việt Nam.

Căn cứ Văn bản số 2597/TDKT-ATSK&MT, ngày 22/8/2014 của Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) về việc kéo giàn khoan Trident 16, từ Lô 106/10 Vịnh Bắc Bộ đến vị trí giếng khoan KNV-3X, Lô 01&02/10 ngoài khơi Vũng Tàu,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) kéo giàn khoan Trident 16, từ lô 106/10 Vịnh Bắc Bộ đến vị trí giếng khoan KNV-3X, lô 01&02/10 ngoài khơi Vũng Tàu như sau:

1. Vị trí kéo giàn khoan Trident 16 từ giếng khoan HRD-1X, Lô 106/10 Vịnh Bắc Bộ có tọa độ sau:

Vị trí giàn

Tọa độ

Kinh độ (l)

Vĩ độ(j)

HRD-1X

107°15’38.30” E

20°04’59.58” N

(Tọa độ WGS-84, Zone 48, Kinh tuyến trục 1050 do Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) cung cấp).

2. Vị trí hoạt động của giàn khoan Trident 16 tại giếng khoan KNV-3X, Lô 01&02/10 ngoài khơi Vũng Tàu có tọa độ sau:

Vị trí giàn

Tọa độ

Kinh độ (l)

Vĩ độ(j)

KNV-3X

108°39’06.30” E

10°14’41.34” N

(Tọa độ WGS-84, Zone 48, Kinh tuyến trục 1050 do Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) cung cấp).

3. Giàn khoan Trident 16 sẽ được kéo theo lộ trình đi qua các vị trí có tọa độ như sau:

Tên điểm

Tọa độ

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

HRD-1X

107°15’38.30” E

20°04’59.58” N

WP1

106°44’15.72” E

19°25’55.86” N

WP2

106°44’08.40” E

18°31’43.71” N

WP3

108°04’08.40” E

17°01’17.46” N

WP4

109°13’07.74” E

16°21’46.92” N

WP5

109°43’01.74” E

15°02’30.24” N

WP6

110°01’40.38” E

13°37’21.42” N

WP7

110°07’54.48” E

11°54’22.08” N

WP8

108°59’40.08” E

10°19’02.34” N

KNV-3X

108°39’06.30” E

10°14’41.34” N

4. Đặc điểm giàn khoan Trident 16 như sau:

- Loại giàn: Tự nâng.

- Chủ sở hữu: Shelf Drilling.

  – Kích thước tàu: Dài 67m x Rộng 58m x Cao 8m.

- Nhận diện ban đêm: Có đèn tín hiệu theo quy định.

  – Màu: Xám, Trắng.

  – Cờ: Liberia.

- Điện thoại Inmarsat: (+870) 773205468 & (+870) 773205792

5. Thời gian kéo giàn khoan Trident 16:

- Thời gian kéo giàn khoan Trident 16, từ Lô 106/10 Vịnh Bắc Bộ đến vị trí giếng khoan KNV-3X, Lô 01&02/10 ngoài khơi Vũng Tàu từ ngày 25/8/2014 đến ngày 08/9/2014.

- Thời gian hoạt động tại vị trí nói trên ước tính khoảng 70 ngày.

HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI:

Các tàu thuyền hành hải cần đi cách xa vị trí đặt giàn khoan Trident 16 nêu trên tối thiểu 02 hải lý. Đồng thời đi cách xa và không cắt ngang lộ trình di chuyển của giàn khoan Trident 16.

Thông tin chi tiết liên hệ: Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) – Số điện thoại: 04 3772 6001.


Những thông báo khác

Tạm ngừng hoạt động đèn biển Bồ Đề

Về việc Khảo sát tuyến cáp AAE-1 trên vùng biển Nam Việt Nam

Độ sâu vùng nước trước cầu cảng Vietsovpetro

Về việc công bố thông báo hàng hải khu vực thi công, chuyển tải tại Cửa biển Phan Rí, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “X1” “X2” giới hạn vùng nước thi công cảng Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1, tỉnh Bình Thuận