Thứ ba, 07/04/2020

Thông báo hàng hải

Khu vực chuyên dùng: Bắn đạn thật trên biển, khu vực Hòn Đá Tý, ngoài khơi Tỉnh Bình Thuận

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về khu vực chuyên dùng: Bắn đạn thật trên biển, khu vực Hòn Đá Tý,
ngoài khơi Tỉnh Bình Thuận

BTN – 03 – 2014

– Vùng biển: tỉnh Bình Thuận.

Căn cứ Công văn số 891/LĐ-TM, ngày 19/5/2014 của Lữ Đoàn 125 – Quân chủng Hải Quân về việc tổ chức bắn đạn thật trên vùng biển khu vực Hòn Đá Tý, tỉnh Bình Thuận,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận Tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Khu vực chuyên dùng phục vụ bắn đạn thật trên biển ở khu vực Hòn Đá Tý, tỉnh Bình Thuận, cách mũi Vũng Tàu từ 100 hải lý đến 115 hải lý về phía Đông – Đông Nam và được giới hạn như sau:

+ Vĩ độ: từ Vĩ độ 10o00’00N đến vĩ độ 10o10’00N.

+ Kinh độ: từ Kinh độ 108o45’00E đến 108o55’00E.

(Tọa độ do Lữ Đoàn 125 – Quân Chủng Hải Quân cung cấp, được lấy trên Hải đồ I-500-17, hệ tọa độ WGS84, xuất bản năm 2011).

– Thời gian bắn: trong 02 ngày (ngày 08/6/2014 và 09/6/2014, 24 giờ/ngày).

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

– Các phương tiện thủy hành hải trên vùng biển khu vực biển tỉnh Bình Thuận, lưu ý tuyệt đối không đi vào khu vực được giới hạn bởi tọa độ ở trên và đi cách xa khu vực bắn đạn thật tối thiểu 04 hải lý để đảm bảo an toàn hàng hải.

– Chi tiết xin liên hệ với Lữ Đoàn 125 – Quân chủng Hải Quân, Cảng vụ hàng hải Bình Thuận để biết thêm thông tin.


Những thông báo khác

Thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Soài Rạp: Độ sâu các đoạn luồng sau nạo vét duy tu năm 2014

Về việc chấm dứt hoạt động của phao báo hiệu hàng hải số “0”, “1” báo hiệu tạm thời trên đoạn luồng chung dự án cảng biển Trung tâm nhiệt điện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

Về thông số độ sâu của luồng hàng hải Sông Tiền

Tàu BV 0775 bị chìm trên luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải.

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Đồng Nai (đoạn từ ngã ba Mũi Đèn Đỏ đến ngã ba rạch Ông Nhiêu)