Thứ hai, 01/06/2020

Thông báo hàng hải

Khu vực thi công công trình: Hoạt động khảo sát địa chấn 3D tại lô 01/10&02/10 ngoài khơi biển Việt Nam

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về khu vực thi công công trình: Hoạt động khảo sát địa chấn 3D

tại lô 01/10&02/10 ngoài khơi biển Việt Nam  

BTN – 01 – 2014

Vùng biển: Ngoài khơi biển Việt Nam.

Căn cứ văn bản số 911/TDKTTN-TD, ngày 08/5/2014 về việc khảo sát địa chấn 3D phục vụ thăm dò dầu khí khu vực lô 01/10&02/10 của Công ty TNHH một thành viên Điều hành Thăm dò Khai thác Dầu khí trong nước;

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Công ty Điều hành Thăm dò Khai thác Dầu khí trong nước (đơn vị thành viên Của Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) sẽ tiến hành khảo sát địa chấn 3D tại lô 01/10&02/10 chi tiết như sau:

Điểm

Hệ tọa độ WGS-84

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

A

108o54’20.7’’E

10o39’12.9’’N

B

108o54’30.1’’E

10o06’11.7’’N

C

108o33’18.1’’E

09o45’39.8’’N

D

108o22’12.8’’E

09o57’34.0’’N

E

108o34’13.2’’E

10o16’20.6’’N

F

108o34’29.1’’E

10o39’27.2’’N

(Hệ tọa độ WGS – 84, do Công ty TNHH một thành viên Điều hành Thăm dò Khai thác Dầu khí trong nước cung cấp).

1. Đặc điểm nhận dạng của tàu khảo sát địa chấn 3D Amadeus như sau:

– Tên tàu: M/V AMADEUS.

– Hô hiệu: PNSW.

– Quốc tịch: Việt Nam.

– Kích thước: 77,04m x 18,5m x 8,5m.

– Màu sắc: Thân tàu màu xanh, boong tàu màu trắng.

– Tàu bảo vệ: Từ 10 đến 11 tàu bảo vệ của Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí và Hải quân mang quốc tịch và cờ Việt Nam.

2.  Thời gian hoạt động: Từ ngày 10/5/2014 đến ngày 10/7/2014.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Theo thông tin khuyến cáo từ Công ty TNHH một thành viên Điều hành Thăm dò Khai thác Dầu khí trong nước để đảm bảo an toàn hàng hải trong khu vực thăm dò địa chấn các tàu thuyền cần lưu ý:

– Tuyệt đối không chặn đầu tàu khảo sát địa chấn;

– Cách 02 bên mạn tàu khảo sát địa chấn trên ít nhất 05 hải lý;

– Cách đuôi tàu khảo sát địa chấn trên 05 hải lý;

– Thu dọn các bẫy/ chà cá và các thiết bị đánh bắt hải sản khác trong khu vực khảo sát;

– Tuân thủ theo chỉ dẫn của tàu bảo vệ và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;

– Đi cách xa khu vực khảo sát địa chấn được giới hạn bởi các điểm có toạ độ trên để đảm bảo an toàn hàng hải.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty TNHH một thành viên Điều hành Thăm dò Khai thác Dầu khí trong nước./


Những thông báo khác

Về việc chấm dứt hoạt động 02 phao “S1”, “S2” báo hiệu vùng nước thi công bến chuyên dùng phục vụ nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4, tỉnh Bình Thuận

Về việc tạm ngừng hoạt động của chập tiêu N1N2 luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Về việc hoàn thành di dời tàu Hoàng Phúc 18 bị chìm trên luồng hàng hải Soài Rạp

Độ sâu khu nước trước cảng POSCO trên sông Thị Vải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng Cát Lái cho tàu 20.000 DWT