Thứ ba, 29/11/2022

Thông báo hàng hải

Phục hồi hoạt động đèn chính: đèn biển Hòn Khoai – tỉnh Cà Mau

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Phục hồi hoạt động đèn chính:
đèn biển Hòn Khoai – tỉnh Cà Mau

CMU – TG – 02 -2012

– Vùng biển:          Tỉnh Cà Mau

– Tên hải đăng:     Hòn Khoai

  • Tọa độ địa lý:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ(j)

Kinh độ(l)

Vĩ độ(j)

Kinh độ(l)

08 025’50”1 N 104o49’49”6E 08 025’46”4 N 104049’56”0E

·  Căn cứ công văn số: 196/CTBĐATHHTNB-KHVT, ngày 29/5/2012 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam Bộ về việc hoàn thành khắc phục sự cố tại trạm hải đăng Hòn Khoai.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

–  Đèn chính đèn biển Hòn Khoai đã được phục hồi hoạt động theo đúng các đặc tính ban đầu như sau:

  •  Tầm hiệu lực: 26,7 hải lý
  •  Đặc tính ánh sáng: ánh sáng trắng, chớp nhóm 2 chu kỳ 10s

Thông báo hàng hải số : 59/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 16/5/2012  không còn hiệu lực./.


Những thông báo khác

Độ sâu khu nước trước bến cảng PVC-MS

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Bến cảng Ba Ngòi, tỉnh Khánh Hòa

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Nha Trang

Về việc chấm dứt hoạt động của các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng trên vùng biển Kiên Giang.

Thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cảng Cái Mép Thị Vải