Thứ tư, 27/10/2021

Thông báo hàng hải

Sà lan bị chìm trên luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

VTU – 64 – 2016

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng: Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải.

Căn cứ báo cáo số 1451/BC-CTBĐATHHĐNB ngày 17/11/2016 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc xảy ra tai nạn hàng hải gần khu vực phao số “21” trong luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải, 

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Vào khoảng 09 giờ 45 phút, ngày 17/11/2016 đã xảy ra tai nạn hàng hải làm sà lan VL9009 bị chìm gần khu vực phao số “21” trong luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải có tọa độ như sau:

Vị trí sà lan

bị chìm

Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
10030’23,0” N 107000’08,0” E

Hiện nay các đơn vị liên quan đang khẩn trương phối hợp triển khai trục vớt và kéo sà lan bị chìm ra khỏi hiện trường đảm bảo an toàn hàng hải.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

1- Tàu thuyền hành trình trên tuyến luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải lưu ý đi cách xa sà lan bị chìm tại khu vực nêu trên, giảm tốc độ, tăng cường cảnh giới, tuyệt đối tuân thủ sự điều động của lực lượng cảnh giới tại hiện trường để đảm bảo an toàn hàng hải.

2- Liên lạc với Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu để biết thêm chi tiết.

3- Thông tin mới nhất sẽ được thông báo trong các Thông báo hàng hải tiếp theo./.


Những thông báo khác

Độ sâu luồng Vũng Tàu-Thị Vải

Về việc thi công nạo vét khu nước trước hai bến cảng Interflour

Về việc thanh thải ghe gỗ LA 02406 bị chìm tại khu vực phao “69” và “71”, luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “K1”, “K2”, “K3”, “K4”, “K5”, “K6” phục vụ thi công Nhà máy điện gió Bình Đại

Thông số kỹ thuật độ sâu của luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải