Thứ ba, 04/10/2022

Thông báo hàng hải

Phục hồi hoạt động phao số “0” luồng Vũng Tàu – Thị Vải

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc phục hồi hoạt động phao số “0” luồng Vũng Tàu – Thị Vải

VTU – 06- 2012

Vùng biển:            Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tên luồng:            Vũng Tàu – Thị Vải

Tên báo hiệu:       Phao số “”.

Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu

Tọa độ VN-2000

Vĩ độ(j)

Kinh độ(l)

“0”

100 17’00”4 N

107004’56”2 E

Căn cứ báo cáo của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ ngày 27/01/2012 về việc khắc phục sự cố Phao số “0” luồng Vũng Tàu- Thị Vải.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Phao số “0” luồng Vũng Tàu – Thị Vải đã được phục hồi hoạt động từ ngày 26/01/2012, các đặc tính của báo hiệu không đổi.

Thông báo hàng hải số 06 /TBHH-TCTBÑATHHMN ngày 26/01/2012 không còn hiệu lực.

Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cầu cảng của Saigon Petro

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước bến cầu cảng xăng dầu Đồng Tháp (cầu cảng 5.000DWT) trên Sông Tiền của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp

Về khu vực chuyên dùng: Hoạt động sửa chữa, khắc phục sự cố tuyến cáp AAG tại vùng biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Về việc chấm dứt hoạt động phao BHHH chuyên dùng “TH1”, “TH2” báo hiệu khu vực thi công dự án cảng Thị Vải – Giai đoạn 1

Phạm vi độ sâu khu nước bến phao neo tàu 50.000 DWT kho xăng dầu Cù Lao Tào và khu nước bến 1 và bến 2 (cảng dầu số 01 và cảng dầu số 02) cầu cảng 10.000 DWT thuộc PVOIL Miền Đông