Thứ bảy, 25/09/2021

Thông báo hàng hải

Phục hồi hoạt động phao số “0” luồng Vũng Tàu – Thị Vải

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc phục hồi hoạt động phao số “0” luồng Vũng Tàu – Thị Vải

VTU – 06- 2012

Vùng biển:            Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tên luồng:            Vũng Tàu – Thị Vải

Tên báo hiệu:       Phao số “”.

Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu

Tọa độ VN-2000

Vĩ độ(j)

Kinh độ(l)

“0”

100 17’00”4 N

107004’56”2 E

Căn cứ báo cáo của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ ngày 27/01/2012 về việc khắc phục sự cố Phao số “0” luồng Vũng Tàu- Thị Vải.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Phao số “0” luồng Vũng Tàu – Thị Vải đã được phục hồi hoạt động từ ngày 26/01/2012, các đặc tính của báo hiệu không đổi.

Thông báo hàng hải số 06 /TBHH-TCTBÑATHHMN ngày 26/01/2012 không còn hiệu lực.

Những thông báo khác

Độ sâu luồng Vũng Rô

Về việc thi công cầu Phước Khánh trên sông Lòng Tàu

Về việc tàu Nile River hoạt động thi công đào hào và san lấp cho dự án đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 điều chỉnh

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cầu cảng xăng dầu Mũi Chụt

Độ sâu sau nạo vét duy tu các đoạn cạn Vịnh Gành Rái, Kerverlla, Mũi L’est, Propontis, phao “58”, P71 – ĐT83, vũng quay tàu VQ2 thuộc công trình Nạo vét duy tu luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2019