Thứ tư, 27/10/2021

Thông báo hàng hải

Tàu Phúc Xuân 68 bị chìm tại vùng biển tỉnh Khánh Hòa

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc tàu Phúc Xuân 68 bị chìm tại vùng biển tỉnh Khánh Hòa

 KHA – 13 – 2014

      Vùng biển: Tỉnh Khánh Hòa.

     Căn cứ văn bản số 757/CTBĐATHHNTB-KHVT ngày 09/11/2014 của công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Nam Trung Bộ về việc tàu Phúc Xuân 68 bị chìm tại vùng biển tỉnh Khánh Hòa;

      Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo như sau:

      Vào lúc 01giờ 00 ngày 09/11/2014 đã xảy ra vụ đâm va giữa tàu Nam Vỹ 69 và tàu Phúc Xuân 68 tại vùng biển tỉnh Khánh Hòa. Sau đâm va, tàu Phúc Xuân 68 bị chìm tại vị trí có tọa độ như sau:

Tên tàu

Hệ toạ độ WGS-84

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Phúc Xuân 68

109022’00”E

12003’08”N

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

        1- Tàu thuyền hành hải ra vào vùng biển tỉnh Khánh Hòa đi cách xa khu vực tàu Phúc Xuân 68 bị chìm có toạ độ trên, lưu ý giảm tốc độ, áp dụng các biện pháp cảnh giới cần thiết, tuyệt đối tuân thủ sự điều động của lực lượng cảnh giới tại hiện trường để đảm bảo an toàn hàng hải.

        2- Liên lạc với Cảng vụ Hàng hải Nha Trang để biết thêm chi tiết.

        3- Thông tin mới nhất sẽ được thông báo trong các Thông báo hàng hải tiếp theo.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng Bình Dương

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Bến cảng Ba Ngòi, tỉnh Khánh Hòa

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước bến phao neo BP1, BP2 và BP3 của Công ty cổ phần xây dựng Sài Gòn M.E.G.A

Diễn tập ứng cứu tràn dầu trên vùng biểnVũng Tàu

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến sà lan Tân Cảng – Cái Mép