Thứ tư, 19/01/2022

Thông báo hàng hải

TBHH về việc phục hồi hoạt động của chập tiêu “K1K2″ luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

                                  THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc phục hồi hoạt động của chập tiêu “K1K2” luồng Sài Gòn

- Vũng Tàu

HCM -TG – 45 – 2011

– Vùng biển:     TP. Hồ Chí Minh.

– Tên luồng:     Luồng Sài Gòn – Vũng Tàu.

– Tên báo hiệu: Chập tiêu “K1K2”.

– Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu

Hệ VN – 2000

Hệ HN -72

Hệ WGS – 84

Kinh độ(l)

Vĩ độ(j)

Kinh độ(l)

Vĩ độ(j)

Kinh độ(l)

Vĩ độ(j)

“K1”

106051’42”0E

10037’12”9N

106051’46”8E

10037’10″6N

106051’48″5E

10037’09″2N

“K2”

106051’45”4E

10037’11”0N

106051’50”2E

10037’08”7N

106051’51”9E

10037’07”3N

Căn cứ công văn số 337/BC-MSCES, ngày 16/11/2011 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc khắc phục tiêu báo hiệu hàng hải “K1” luồng Sài Gòn – Vũng Tàu,

Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Chập tiêu báo hiệu hàng hải “K1K2” luồng Sài Gòn – Vũng tàu đã được phục hồi hoạt động từ ngày 16/11/2011 theo đúng các đặc tính đã thông báo hàng hải.

Thông báo hàng hải số: 104/TBHH-TCTBĐATHHMN, ngày 12/11/2011 hết hiệu lực.

Những thông báo khác

Về việc thực hiện công tác đấu nối, tiền chạy thử đường ống 26”, 16”, dự án bổ sung nâng cấp cơ sở hạ tầng tại khu vực Bạch Hổ, dự án đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 – Giai đoạn 1 và dự án thu gom khí mỏ Đại Hùng

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước bến phao neo SSV01 và SSV02 của Công ty cổ phần SSV (SSV Corp)

Về việc tạm ngừng hoạt động của phao báo hiệu hàng hải số “0” luồng cho tàu có trọng tải lớn vào Sông Hậu

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng K15B và các bến phao B27A, B27B, B29A, B29B, BP3 – cảng Bến Nghé

Về độ sâu khu nước trước cầu tàu số 2 – cầu tàu số 3 và bến Sà lan của Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước