Chủ nhật, 29/03/2020

Thông báo hàng hải

TBHH về việc phục hồi hoạt động của chập tiêu “K1K2″ luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

                                  THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc phục hồi hoạt động của chập tiêu “K1K2” luồng Sài Gòn

- Vũng Tàu

HCM -TG – 45 – 2011

– Vùng biển:     TP. Hồ Chí Minh.

– Tên luồng:     Luồng Sài Gòn – Vũng Tàu.

– Tên báo hiệu: Chập tiêu “K1K2”.

– Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu

Hệ VN – 2000

Hệ HN -72

Hệ WGS – 84

Kinh độ(l)

Vĩ độ(j)

Kinh độ(l)

Vĩ độ(j)

Kinh độ(l)

Vĩ độ(j)

“K1”

106051’42”0E

10037’12”9N

106051’46”8E

10037’10″6N

106051’48″5E

10037’09″2N

“K2”

106051’45”4E

10037’11”0N

106051’50”2E

10037’08”7N

106051’51”9E

10037’07”3N

Căn cứ công văn số 337/BC-MSCES, ngày 16/11/2011 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc khắc phục tiêu báo hiệu hàng hải “K1” luồng Sài Gòn – Vũng Tàu,

Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Chập tiêu báo hiệu hàng hải “K1K2” luồng Sài Gòn – Vũng tàu đã được phục hồi hoạt động từ ngày 16/11/2011 theo đúng các đặc tính đã thông báo hàng hải.

Thông báo hàng hải số: 104/TBHH-TCTBĐATHHMN, ngày 12/11/2011 hết hiệu lực.

Những thông báo khác

Về độ sâu vùng nước trước cầu cảng của Công ty TNHH Vĩnh Hưng Đồng Nai

Về độ sâu vùng nước trước cầu cảng Hyosung Vina Chemicals

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến cảng 50.000DWT, khu nước trước bến sà lan 1.600DWT Trạm nghiền Thị Vải

Về việc thay đổi đặc tính kỹ thuật của các phao báo hiệu hàng hải số “52”, “53” trên tuyến luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Về việc Thiết lập mới báo hiệu nổi: phao báo hiệu chuyên dùng phục vụ thi công công trình dự án cảng nước sâu Vĩnh Tân, tỉnh Bình Thuận