Chủ nhật, 17/10/2021

Thông báo hàng hải

TBHH về việc Thi công nạo vét đoạn cạn vũng quay tàu VQ1 luồng Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2011

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thi công nạo vét đoạn cạn vũng quay tàu VQ 1,

luồng Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2011

 

HCM – 43 – 2011

– Vùng biển: TP. Hồ Chí Minh.

– Tên luồng: Luồng Sài Gòn – Vũng Tàu.

Căn cứ Công văn số 54/CTTCCGHHMN-KHVT, ngày 15/11/2011 của Công ty TNHH MTV Thi công cơ giới Hàng hải miền Nam về việc thi công nạo vét đoạn cạn vũng quay tàu VQ1, luồng Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2011,

Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Từ ngày 17/11/2011, Công ty TNHH MTV Thi công cơ giới Hàng hải miền Nam sẽ đưa phương tiện hoạt động hàng hải tại vùng nước vũng quay tàu VQ1, luồng Sài Gòn – Vũng Tàu để tiến hành thi công nạo vét các đoạn cạn vũng quay tàu VQ1 chi tiết như sau:

1. Phương tiện tham gia thi công: Gồm tàu cuốc một gầu (xáng cạp); sà lan mở đáy tàu kéo và tàu hút xén thổi.

2. Vị trí đổ đất: Tại xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

3. Thời gian thi công: Dự kiến 20 ngày bắt đầu từ ngày 17/11/2011 (hoạt động 24/24 giờ trong ngày).

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành thủy trên luồng Sài Gòn – Vũng Tàu tại khu vực vũng quay tàu VQ1 lưu ý giảm tốc độ, tăng cường cảnh giới và liên lạc bằng VHF với đơn vị thi công để đảm bảo an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Về việc thi công Nạo vét duy tu vùng nước cảng Lữ đoàn 171

Về thông số kỹ thuật độ sâu đoạn cạn cửa Định An, luồng hàng hải Định An – Cần Thơ

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Bến cảng tổng hợp Thị Vải của Công ty cổ phần cảng tổng hợp Thị Vải

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Sông Tiền

Về việc thi công nạo vét luồng Vũng Tàu – Thị Vải