Thứ tư, 01/04/2020

Thông báo hàng hải

Thay đổi đặc tính ánh sáng của Chập tiêu A-B trên luồng Quy Nhơn

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thay đổi đặc tính ánh sáng của Chập tiêu A-B trên luồng Quy Nhơn

BĐH-01-2013

Vùng biển: Bình Định

Tên luồng: Luồng Quy Nhơn

Tên báo hiêu: Tiêu A và Tiêu B (Chập tiêu A-B luồng Quy Nhơn)

Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

A

13°46’07”9 N

109°14’34”7 E

13°46’04”2 N

109°14’41”2 E

B

13°46’21”4 N

109°14’32”2 E

13°46’17”7 N

109°14’38”7 E

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo thay đổi đặc tính ánh sáng của Chập tiêu A-B trên luồng Quy Nhơn như sau:

– Đặc tính ánh sáng: ánh sáng trắng, chớp nhóm 3, chu kỳ 10 giây

0,5s + 1,5s +0,5s + 1,5s +0,5s + 5,5s =10s

– Tầm hiệu lực ánh sáng: 10 hải lý với hệ số truyền quang khí quyển t = 0,74

Các đặc tính khác của Tiêu A và Tiêu B không thay đổi.

Ghi chú: Thông báo hàng hải số 72/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 04 tháng 6 năm 2012 không còn hiệu lực./.

Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Quy Nhơn sau nạo vét duy tu năm 2013

Độ sâu các đoạn cạn luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến ca nô Quận 7 của Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh

Triển khai dự án sửa chữa khuyết tật đường ống 16” Long Hải – Bạch Hổ, ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam

Thông số kỹ thuật khu nước trước bến, vũng quay tàu, khu nước ra luồng – Cảng Thị Nại