Thứ tư, 27/10/2021

Thông báo hàng hải

Thay đổi đặc tính ánh sáng của Chập tiêu A-B trên luồng Quy Nhơn

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thay đổi đặc tính ánh sáng của Chập tiêu A-B trên luồng Quy Nhơn

BĐH-01-2013

Vùng biển: Bình Định

Tên luồng: Luồng Quy Nhơn

Tên báo hiêu: Tiêu A và Tiêu B (Chập tiêu A-B luồng Quy Nhơn)

Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

A

13°46’07”9 N

109°14’34”7 E

13°46’04”2 N

109°14’41”2 E

B

13°46’21”4 N

109°14’32”2 E

13°46’17”7 N

109°14’38”7 E

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo thay đổi đặc tính ánh sáng của Chập tiêu A-B trên luồng Quy Nhơn như sau:

– Đặc tính ánh sáng: ánh sáng trắng, chớp nhóm 3, chu kỳ 10 giây

0,5s + 1,5s +0,5s + 1,5s +0,5s + 5,5s =10s

– Tầm hiệu lực ánh sáng: 10 hải lý với hệ số truyền quang khí quyển t = 0,74

Các đặc tính khác của Tiêu A và Tiêu B không thay đổi.

Ghi chú: Thông báo hàng hải số 72/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 04 tháng 6 năm 2012 không còn hiệu lực./.

Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu đoạn luồng kênh Quan Chánh Bố từ Km 11+000 đến Km 15+361.6 thuộc gói thầu số 11 và đoạn luồng biển từ Km 0+678 đến Km 2+465 thuộc gói thầu 10B – Dự án ĐTXD công trình luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

Về việc hoàn thành di dời tàu Hoàng Phúc 18 bị chìm trên luồng hàng hải Soài Rạp

Về việc phục hồi hoạt động của báo hiệu hàng hải AIS “thực” trên phao BHHH “GR” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Thông số độ sâu vùng nước đón trả Hoa tiêu tại Quy Nhơn

Về việc Khảo sát tuyến cáp AAE-1 trên vùng biển Nam Việt Nam