Thứ sáu, 12/08/2022

Thông báo hàng hải

Thay đổi đặc tính ánh sáng Đèn biển Ba Động – Trà Vinh

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Thay đổi đặc tính ánh sáng Đèn biển Ba Động – Trà Vinh

TVH – TG – 09 -2012

– Vùng biển:                   Tỉnh Trà Vinh

– Tên hải đăng:     Ba Động

Tọa độ địa lý:

 

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ(j)

Kinh độ(l)

Vĩ độ(j)

Kinh độ(l)

09 041’12” N 106o34’32” E 09 041’08”3 N 106o34’38”4 E

Vị trí:     Ấp Nhà Mát, Xã Trường Long Hòa, Tỉnh Trà Vinh.

Tác dụng : Chỉ vị trí cửa Ba Động – Trà Vinh. Giúp tàu thuyền định hướng và xác định vị trí khi hoạt động ven biển tỉnh Bến Tre, Trà Vinh.

Căn cứ công văn số: 406/BCSC-CTBĐATHHTNB, ngày 25/9/2012 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam Bộ về việc đèn chính Hải đăng Ba Động bị hư hỏng thiết bị BHHH.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Từ ngày 25 tháng 9 năm 2012, đèn chính của đèn biển Ba Động bị sự cố và đã cho hoạt động đèn phụ thay thế.

Đèn phụ đèn biển Ba Động hoạt động với đặc tính thay đổi như sau:

–      Tầm hiệu lực ánh sáng: 15Hải lý.

–                  Các đặc tính khác của báo hiệu không thay đổi.


Những thông báo khác

Về việc hoàn thành trục vớt và di dời sà lan SG 5411 bị chìm tại khu vực thi công cầu Phước Khánh trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Về thông số kỹ thuật độ sâu của luồng hàng hải Vũng Tàu-Thị Vải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu vực cầu cảng SSIC, cầu tạm nối dài cầu cảng SSIC và các bến phao TB1, TB2, TB3, TB4 thuộc Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Sài Gòn

Về hoạt động thi công chiến dịch khoan thăm dò năm 2021 tại Lô 114 của Văn phòng điều hành ENI Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh Lô 114

Về việc sà lan SG 7190 và sà lan SG 7191 bị chìm trên luồng hàng hải Soài Rạp