Thứ năm, 04/06/2020

Thông báo hàng hải

Thay đổi đặc tính hoạt động của các phao báo hiệu hàng hải số “0” và số “46” luồng hàng hải Soài Rạp

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động của các phao báo hiệu hàng hải số “0” và số “46” luồng hàng hải Soài Rạp 

HCM – TG – 36 – 2014

- Vùng biển:                    TP. Hồ Chí Minh.

- Tên luồng:          Luồng hàng hải Soài Rạp.

- Tên phao:                     Phao báo hiệu hàng hải số “0”,”46”.

- Tọa độ địa lý:

Tên phao

Hệ toạ độ VN-2000

Hệ toạ độ WGS-84

Kinh độä (l)

Vĩ độä (j)

Kinh độä(l)

Vĩ độä (j)

“0”

106°58’26”2 E

10°17’11”0 N

106°58’32”7 E

10°17’07”3 N

“46”

106°44’23”9 E

10°34’29”8 N

106°44’30”3 E

10°34’26”1 N

Tiếp theo Thông báo hàng hải số 124/TBHH-TCTBĐATHHMN, ngày 07/8/2014 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam;

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Các phao báo hiệu hàng hải số “0”, “46” luồng hàng hải Soài Rạp được thay đổi đặc tính hoạt động, chi tiết như sau:

1- Đặc điểm nhận biết:

a)- Phao báo hiệu hàng hải số “0” luồng hàng hải Soài Rạp:

- Đường kính thân phao:                                                5,0 mét.

- Chiều cao tâm sáng (tính từ mặt nước):              6,58 mét.

- Tầm hiệu lực ban đêm:                                      từ 3 đến 5 hải lý.

          b)- Phao báo hiệu hàng hải số “46” luồng hàng hải Soài Rạp:

- Màu sắc: Màu đỏ với một dải màu xanh lục nằm ngang ở giữa có chiều cao bằng 1/3 chiều cao phần nổi của báo hiệu.

- Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng đỏ, chớp nhóm (2+1), chu kỳ 10 giây.

2- Chuyển phao báo hiệu hàng hải số “46” từ phao báo hiệu phía trái luồng thành phao báo hiệu hướng luồng chính chuyển sang phải.

3-  Các đặc tính hoạt động khác của các phao báo hiệu hàng hải nói trên không thay đổi.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện ra vào luồng hàng hải Soài Rạp qua khu vực các phao báo hiệu hàng hải được thông báo, lưu ý các thay đổi trên.


Những thông báo khác

Về việc kéo giàn khoan PVD III từ lô dầu khí 15-2/01 đến lô dầu khí 11-2/11 thực hiện hoạt động khoan giếng 11-CM-1X

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “S1”, “S2” báo hiệu khu vực thi công xử lý xác tàu VIETSUN INTEGRITY bị chìm trên Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Về độ sâu vùng nước trước cảng nhập nguyên liệu và bến xuất thủy – Trạm nghiền xi măng Hạ Long

Chấm dứt hoạt động: Phao báo hiệu chuyên dùng “H4” khống chế vị trí Sà lan bị chìm trên vùng biển Kiên Giang

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước cảng và vũng quay tàu cảng nhà máy đóng bao và phân phối xi măng Long Sơn