Thứ bảy, 25/09/2021

Thông báo hàng hải

Thay đổi đặc tính hoạt động của các phao báo hiệu hàng hải trên luồng hàng hải Định An – Cần Thơ đoạn ngoài cửa biển

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động của các phao báo hiệu hàng hải

trên luồng hàng hải Định An – Cần Thơ đoạn ngoài cửa biển

TVH – TG – 05 – 2014

Vùng biển: Tỉnh Trà Vinh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Định An – Cần Thơ.

Tên báo hiệu: “4”, “6”, “6A”, “8”, “10”, “12”, “3”, “5”, “5A”, “7”, “9”, “11”.

Tọa độ địa lý:

Số hiệu phao

Hệ tọa độ VN-2000

Hệ tọa độ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

“4”

09o 28’ 04”9 N

106o 29’ 14”4 E

09o 28’ 01”2 N

106o 29’ 20”8 E

“6”

09o 27’ 44”9 N

106o 28’ 38”5 E

09o 27’ 41”2 N

106o 28’ 44”9 E

“6A”

09o 27’ 28”3 N

106o 27’ 52”9 E

09o 27’ 24”6 N

106o 27’ 59”3 E

“8”

09o 27’ 25”8 N

106o 26’ 52”8 E

09o 27’ 22”1 N

106o 26’ 59”2 E

“10”

09o 27’ 21”8 N

106o 25’ 52”9 E

09o 27’ 18”1 N

106o 25’ 59”3 E

“12”

09o 27’ 43”0 N

106o 24’ 30”0 E

09o 27’ 39”3 N

106o 24’ 36”4 E

“3”

09o 28’ 12”4 N

106o 29’ 14”5 E

09o 28’ 08”7 N

106o 29’ 20”9 E

“5”

09o 27’ 52”3 N

106o 28’ 35”2 E

09o 27’ 48”6 N

106o 28’ 41”6 E

“5A”

09o 27’ 38”9 N

106o 27’ 58”4 E

09o 27’ 35”2 N

106o 28’ 04”8 E

“7”

09o 27’ 29”9 N

106o 26’ 03”4 E

09o 27’ 26”2 N

106o 26’ 10”0 E

“9”

09o 27’ 41”4 N

106o 25’ 13”6 E

09o 27’ 37”7 N

106o 25’ 20”0 E

“11”

09o 27’ 54”6 N

106o 24’ 34”4 E

09o 27’ 50”9 N

106o 24’ 40”8 E

Căn cứ văn bản số 112/KTTC ngày 09/5/2014 về việc thi công dịch chuyển phao báo hiệu hàng hải, công trình nạo vét duy luồng Định An – Cần Thơ năm 2014 của Chi nhánh Tổng công ty Xây dựng đường thủy – Công ty Nạo vét đường biển I – Vinawaco 2 và các báo cáo tọa độ của Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

1- Các phao báo hiệu hàng hải luồng Định An – Cần Thơ số hiệu “4”, “6”, “6A”, “8”, “10”, “12”, “3”, “5”, “5A”, “7”, “9”, “11” đã được điều chỉnh về vị trí trên tuyến luồng thiết kế nạo vét duy tu năm 2014, tọa độ theo bảng sau:

– Tọa độ địa lý:

Số hiệu phao

Hệ tọa độ VN-2000

Hệ tọa độ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

“4”

09o 28′ 06″5 N

106o 29′ 22″4 E

09o 28′ 02″8 N

106o 29′ 28″9 E

“6”

09o 27′ 47″5 N

106o 28′ 46″9 E

09o 27′ 43″8 N

106o 28′ 53″4 E

“6A”

09o 27′ 27″9 N

106o 28′ 11″8 E

09o 27′ 24″2 N

106o 28′ 18″3 E

“8”

09o 27’ 08”8 N

106o 27’ 00”5 E

09o 27’ 05”1 N

106o 27’ 07”0 E

“10”

09o 27’ 08”8 N

106o 26’ 01”2 E

09o 27’ 05”1N

106o 26’ 07”7 E

“12”

09o 27’ 34”1 N

106o 24’ 43”6 E

09o 27’ 30”4 N

106o 24’ 50”1 E

“3”

09o 28’ 12”2 N

106o 29’ 19”2 E

09o 28’ 08”5 N

106o 29’ 25”6 E

“5”

09o 27’ 39”2 N

106o 28’ 15”7 E

09o 27’ 35”5 N

106o 28’ 22”1 E

“5A”

09o 27’ 19”3 N

106o 27’ 07”3 E

09o 27’ 15”6 N

106o 27’ 13”7 E

“7”

09o 27’ 17”0 N

106o 26’ 10”7 E

09o 27’13”3 N

106o 26’ 17”1 E

“9”

09o 27’ 28”9 N

106o 25’ 23”2 E

09o 27’ 25”2 N

106o 25’ 29”6 E

“11”

09o 27’ 44”8 N

106o 24’ 43”1 E

09o 27’ 41”1 N

106o 24’ 49”5 E

2- Chuyển tác dụng phao báo hiệu hàng hải số “8” từ phao báo hiệu phía trái luồng thành phao chuyển hướng luồng sang phải, đặc tính nhận biết thay đổi như sau:

– Màu sắc thân phao: Màu đỏ với một dải màu xanh lục nằm ngang ở giữa có chiều cao bằng 1/3 chiều cao phần nổi của báo hiệu.

– Số hiệu: số “8” màu trắng trên nền xanh.

– Đặc tính ánh sáng: ánh sáng đỏ, chớp nhóm (2+1), chu kỳ 10 giây.

Ghi chú: Các đặc tính khác của các phao báo hiệu hàng hải được thông báo ở trên không thay đổi.

HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI:

Tàu thuyền ra vào luồng Định An – Cần Thơ lưu ý các thay đổi trên, hành trình theo hướng dẫn của hệ thống báo hiệu hàng hải để đảm bảo an toàn./.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước bến phao neo thuộc cảng Xăng dầu Bình Định

Thiết lập phao báo hiệu hàng hải số “1”, “2” , “3” dẫn luồng vào cảng Trạm nghiền Cam Ranh.

Về thông số kỹ thuật của khu neo đậu tàu tại vùng biển Vũng Tàu

Thiết lập mới phao neo V72-00622 tạm thời để buộc dây cho tàu khi neo đậu tại cảng SSIT

Về việc thiết lập mới 01 phao báo hiệu chuyên dùng “K8” thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu năm 2017.