Thứ bảy, 28/01/2023

Thông báo hàng hải

Thay đổi đặc tính hoạt động của các phao báo hiệu hàng hải trên luồng hàng hải Định An – Cần Thơ theo thiết kế nạo vét duy tu năm 2015

THÔNG BÁO HÀNG HẢI
Về việc thay đổi đặc tính hoạt động của các phao báo hiệu hàng hải trên luồng hàng hải Định An – Cần Thơ theo thiết kế nạo vét duy tu năm 2015

TVH – TG – 03 – 2015

Vùng biển:            Tỉnh Trà Vinh.

Tên luồng:            Luồng hàng hải Định An – Cần Thơ.

Tên báo hiệu:       “0″, “1″, “2″, “3″, “4″, “5″, “5A”, “6″, “6A”, “7″, “8″, “9″, “10″.

Tọa độ địa lý:

Số hiệu phao

Hệ tọa độ VN-2000

Hệ tọa độ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

“0″

09o28’49″4 N

106o30’31″0 E

09o28’45″7 N

106o30’37″4 E

“1″

09o28’32″3 N

106o29’52″0 E

09o28’28″6 N

106o29’58″4 E

“2″

09028’24″9 N

106o29’52″0 E

09028’24″9 N

106o29’58″4 E

“3″

09o28’12″2 N

106o29’19″2 E

09o28’08″5 N

106o29’25″6 E

“4″

09o28’06″5 N

106o29’22″4 E

09o28’02″8 N

106o29’28″9 E

“5″

09027’39″2 N

106o28’15″7 E

09027’35″5 N

106o28’22″1 E

“6″

09027’47″5 N

106o28’46″9 E

09027’43″8 N

106o28’53″4 E

“5A”

09027’19″3 N

106o27’07″3 E

09027’15″6 N

106o27’13″7 E

“6A “

09027’27″9 N

106o28’11″8 E

09027’24″2 N

106o28’18″3 E

“7″

09027’17″0 N

106o26’10″7 E

09027’13″3 N

106o26’17″1 E

“8″

09o27’08”8 N

106o27’00”5 E

09o27’05”1 N

106o27’07”0 E

“9″

09o27’28”9 N

106o25’23”2 E

09o27’25”2 N

106o25’29”6 E

“10″

09o27’08”8N

106o26’01”2 E

09o27’05”1N

106o26’07”7 E

Căn cứ báo cáo của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam Bộ tại các văn bản số 112/CTBĐATHH-TNB, ngày 04/3/2015 V/v điều chỉnh hoàn thành bước 1 các phao báo hiệu tại đoạn cạn ngoài cửa biển Định An, luồng Định An – Cần Thơ và văn bản số 124/CTBĐATHH-TNB, ngày 09/3/2015 V/v điều chỉnh hoàn thành các phao báo hiệu tại đoạn cạn ngoài cửa biển Định An, luồng Định An – Cần Thơ; các báo cáo tọa độ của Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

1- Các phao báo hiệu hàng hải luồng Định An – Cần Thơ số hiệu “0″, “1″, “2″, “3″, “4″, “5″, “5A”, “6″, “6A”, “7″, “8″, “9″, “10″ đã được điều chỉnh về vị trí trên tuyến luồng thiết kế nạo vét duy tu năm 2015, tọa độ theo bảng sau:

– Tọa độ địa lý:

Số hiệu phao

Hệ tọa độ VN-2000

Hệ tọa độ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

“0″

09°28’18”5 N

106°30’50”4 E

09°28’14”8 N

106°30’56”9 E

“1″

09°28’00”7 N

106°30’08”2 E

09°27’57”0 N

106°30’14”6 E

“2″

09°27’53”5 N

106°30’13”1 E

09°27’49”9 N

106°30’19”6 E

“3″

09°27’20”1 N

106°28’53”3 E

09°27’16”4 N

106°28’59”8 E

“4″

09°27’32”7 N

106°29’33”3 E

09°27’29”1 N

106°29’39”7 E

“5″

09°27’05”6 N

106°28’04”6 E

09°27’01”9 N

106°28’11”1 E

“6″

09°27’11”1 N

106°28’50”2 E

09°27’07”4 N

106°28’56”7 E

“5A”

09°27’00”1 N

106°27’09”0 E

09°26’56”4 N

106°27’15”4 E

“6A “

09°26’56”6 N

106°27’58”0 E

09°26’53”0 N

106°28’04”4 E

“7″

09°27’05”6 N

106°26’06”6 E

09°27’02”0 N

106°26’13”0 E

“8″

09°26’51”2 N

106°26’54”7 E

09°26’47”5 N

106°27’01”1 E

“9″

09°27’21”4 N

106°25’28”8 E

09°27’17”7 N

106°25’35”3 E

“10″

09°27’00”5 N

106°25’54”6 E

09°26’56”8 N

106°26’01”0 E

2- Chuyển tác dụng phao báo hiệu hàng hải số “6″ từ phao báo hiệu phía trái luồng thành phao chuyển hướng luồng sang phải, đặc tính nhận biết thay đổi như sau:
– Màu sắc thân phao: Màu đỏ với một dải màu xanh lục nằm ngang ở giữa có chiều cao bằng 1/3 chiều cao phần nổi của báo hiệu.
– Số hiệu: số “6″ màu trắng trên nền xanh.
– Đặc tính ánh sáng: ánh sáng đỏ, chớp nhóm (2+1), chu kỳ 10 giây.

0,5s + 1,0s + 0,5s + 3,5s + 0,5s + 4,0s = 10s.

Ghi chú: Các đặc tính khác của các phao báo hiệu hàng hải được thông báo ở trên không thay đổi.

HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI:

Tàu thuyền ra vào luồng Định An – Cần Thơ lưu ý các thay đổi trên, hành trình theo hướng dẫn của hệ thống báo hiệu hàng hải để đảm bảo an toàn.


Những thông báo khác

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “B1” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Độ sâu luồng Vũng Tàu-Thị Vải

Về việc thông số kỹ thuật đèn biển Ba Ngòi – tỉnh Khánh Hòa

Độ sâu sau nạo vét duy tu các đoạn cạn Vịnh Gành Rái, Kerverlla, Mũi L’est, Propontis, phao “58”, P71 – ĐT83, vũng quay tàu VQ2 thuộc công trình Nạo vét duy tu luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2019

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước bến cảng dầu 15.000DWT của Công ty TNHH thương mại sản phẩm hóa dầu Lâm Tài Chánh