Thứ tư, 19/01/2022

Thông báo hàng hải

Thay đổi đặc tính hoạt động của phao báo hiệu hàng hải số “58”, luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc Thay đổi đặc tính hoạt động của phao báo hiệu hàng hải số “58”,

luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

 HCM – 03 -2013

– Vùng biển:     TP. Hồ Chí Minh.

– Tên luồng:      Luồng Sài Gòn – Vũng Tàu.

– Tên báo hiệu: Phao báo hiệu hàng hải số “58”.

Căn cứ công văn số 92/CV, ngày 15/3/2013 của Liên danh Tổng công ty Xây dựng đường thủy – Công ty THHH Hàng hải Sao Mai và Báo cáo toạ độ số 206/BCP-XNKSHHMN, ngày 15/3/2013 của Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam về việc hoàn thành điều chỉnh  phao báo hiệu hàng hải số “58”, luồng Sài Gòn – Vũng Tàu,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Phao báo hiệu hàng hải số “58”, luồng Sài Gòn – Vũng Tàu đã được điều chỉnh tới vị trí mới chi tiết như sau:

1. Toaï ñoä ñòa lyù:

Tên phao

Hệ Tọa độ VN-2000

Hệ Tọa độ WGS-84

Kinh độ(l)

Vĩ độ(j)

Kinh độ(l)

Vĩ độ(j)

“58”

106o46’22”5E

10 o40’20”1N

106o46’28”9E

10 o40’16”4N

2. Các đặc tính khác của các báo hiệu trên không thay đổi.


Những thông báo khác

Độ sâu vùng nước trước cầu cảng Khu Công Nghiệp Đông Xuyên trên Sông Dinh

Thiết lập hệ thống phao báo hiệu hàng hải thuộc luồng sông Đồng Tranh, tuyến từ ngã ba Tắt Ông Cu – Tắt Bài đến ngã ba sông Gò Gia và tuyến Tắt Cua

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải sông Dinh

Về việc thi công đóng cọc và xây dựng cảng Cái Mép Gemadept – Terminal Link trên luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Về việc thay đổi đặc tính báo hiệu nổi: Phao báo hiệu chuyên dùng “SR1”, “SR2”, “SR3”, “SR4” phục vụ thi công nạo vét khu neo đậu, chuyển tải tránh trú bão, chờ đợi vào bến cảng trên tuyến luồng hàng hải Soài Rạp