Thứ tư, 01/04/2020

Thông báo hàng hải

Thay đổi đặc tính hoạt động của phao báo hiệu hàng hải số “58”, luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc Thay đổi đặc tính hoạt động của phao báo hiệu hàng hải số “58”,

luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

 HCM – 03 -2013

– Vùng biển:     TP. Hồ Chí Minh.

– Tên luồng:      Luồng Sài Gòn – Vũng Tàu.

– Tên báo hiệu: Phao báo hiệu hàng hải số “58”.

Căn cứ công văn số 92/CV, ngày 15/3/2013 của Liên danh Tổng công ty Xây dựng đường thủy – Công ty THHH Hàng hải Sao Mai và Báo cáo toạ độ số 206/BCP-XNKSHHMN, ngày 15/3/2013 của Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam về việc hoàn thành điều chỉnh  phao báo hiệu hàng hải số “58”, luồng Sài Gòn – Vũng Tàu,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Phao báo hiệu hàng hải số “58”, luồng Sài Gòn – Vũng Tàu đã được điều chỉnh tới vị trí mới chi tiết như sau:

1. Toaï ñoä ñòa lyù:

Tên phao

Hệ Tọa độ VN-2000

Hệ Tọa độ WGS-84

Kinh độ(l)

Vĩ độ(j)

Kinh độ(l)

Vĩ độ(j)

“58”

106o46’22”5E

10 o40’20”1N

106o46’28”9E

10 o40’16”4N

2. Các đặc tính khác của các báo hiệu trên không thay đổi.


Những thông báo khác

Độ sâu luồng hàng hải Đồng Nai (Đoạn từ ngã ba mũi Đèn Đỏ đến ngã ba rạch Ông Nhiêu)

Về việc các tàu Biển Bắc 16, Nam Khánh 26, Hà Trung 98, Sơn Long 08, An Phú 168, Hoa Mai 68, Jupiter và Fei Yua 9 bị chìm trên luồng hàng hải Quy Nhơn

Chấm dứt hoạt động các phao báo hiệu hàng hải “A1”, “A2”, “A3”, “A4” khống chế khu vực thi công Công trình Cải tạo nâng cấp đường dây 220KV Cai Lậy – Trà Nóc khoảng vượt sông Hậu

Độ sâu vùng nước trước cầu cảng Tân Cảng Hiệp Phước 50.000DWT

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Bến cảng Tổng kho xăng dầu 102 mở rộng