Chủ nhật, 29/03/2020

Thông báo hàng hải

Thay đổi đặc tính hoạt động của phao BHHH số 5 và 8 luồng Sông Dinh

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc Thay đổi đặc tính hoạt động của phao báo hiệu hàng hải

số “5”, “8” luồng sông Dinh

 VTU – TG – 04 -2012

– Vùng biển:     tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

– Tên luồng:      Luồng sông Dinh.

– Tên báo hiệu: Phao số “5”, “8”.

Căn cứ công văn số: 25/CV, ngày 18/01/2012 của Công ty TNHH Hàng hải Sao Mai về việc thi công nạo vét duy tu luồng Sông Dinh năm 2011và Báo cáo toạ độ số: 49/BCP-XNKSHHMN, ngày 19/01/2012 của Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam;

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận Tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Các phao báo hiệu hàng hải số “5”, “8” luồng sông Dinh đã được điều chỉnh tới vị trí có toạ độ như sau:

1. Toạ độ địa lý:

Tên phao

Hệ toạ độ VN-2000

Kinh độ(l)

Vĩ độ(j)

“5”

107o04’40”9 E

10 o23’44”9 N

“8”

107o05’10”5 E

10 o23’37”8 N

2. Các đặc tính khác của các báo hiệu hàng hải trên không thay đổi.

Ghi chú:  Hệ toạ độ VN-2000.

Khi chuyển đổi hệ toạ độ địa lý trên sang hệ toạ độ WGS-84 và hệ toạ độ HN-72 thì tính chuyển theo bảng sau:

Tên

Kinh độ cộng thêm

Vĩ độ cộng thêm

Chuyển sang hệ HN-72

+ 04”9

-02”3

Chuyển sang hệ WGS-84

+ 06”5

-03”7


Những thông báo khác

Về việc thay đổi đặc tính báo hiệu nổi: Phao báo hiệu chuyên dùng “SR1”, “SR2”, “SR3”, “SR4” phục vụ thi công nạo vét khu neo đậu, chuyển tải tránh trú bão, chờ đợi vào bến cảng trên tuyến luồng hàng hải Soài Rạp

Độ sâu vùng nước trước cầu cảng Vietsovpetro

Khu vực thi công công trình: Hoạt động khảo sát địa chấn 3D tại lô 01/10&02/10 ngoài khơi biển Việt Nam

Về việc thay đổi đặc tính kỹ thuật của phao báo hiệu hàng hải số “5A”, “7” thuộc luồng hàng hải Định An – Cần Thơ

Về thông số kỹ thuật độ sâu vũng quay tàu cảng container quốc tế SP-SSA (SSIT)