Thứ tư, 01/04/2020

Thông báo hàng hải

Thay đổi đặc tính hoạt động phao BHHH số 7 và số 9 trên luồng Quy Nhơn

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Thay đổi đặc tính hoạt động phao BHHH số 7 và số 9 trên luồng Quy Nhơn

BĐH-10-2012

Vùng biển: Bình Định

Tên luồng: Luồng Quy Nhơn

Tên báo hiệu: 7 và 9

Tọa độ địa lý:

Số hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

7

13°46’00”4 N

109°15’10”6 E

13°45’56”7 N

109°15’17”0 E

9

13°46’17”1 N

109°15’16”9 E

13°46’13”4 N

109°15’23”3 E

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Nam thông báo: Phao báo hiệu hàng hải dẫn luồng số 7 và số 9 được dịch chuyển đến vị trí mới, tọa độ trong bảng sau:

Số hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

7

13046’01’’1N

109015’12’’1E

13045’57’’4N

109015’18’’5E

9

13046’18’’9N

109015’15’’7E

13046’15’’2N

109015’22’’1E

Các đặc tính khác của phao 7 và phao 9 không thay đổi.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện ra vào luồng Quy Nhơn đi đúng trục luồng theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng để bảo đảm an toàn hàng hải.

Những thông báo khác

Điều chỉnh 02 phao báo hiệu chuyên dùng “T1”, “T2” và trạm điều tiết phục vụ thi công xây dựng tuyến cáp ngầm vượt biển 22kv cấp điện cho đảo Thạch An, huyện Cần Giờ

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Vũng Rô.

Về việc thi công nạo vét luồng Soài Rạp giai đoạn 2

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng vào cảng, vũng quay tàu và khu nước trước cảng Hòn Khói

Về việc độ sâu luồng sông Dinh