Thứ sáu, 12/04/2024

Thông báo hàng hải

Thay đổi đặc tính tiêu trước A1, K1 và chấm dứt hoạt động của đăng tiêu số “61” luồng hàng hải Sài Gòn- Vùng Tàu.

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thay đổi đặc tính tiêu trước A1, K1 và chấm dứt hoạt động của đăng tiêu số “61” luồng hàng hải Sài Gòn- Vùng Tàu.

VTU – 54 – 2014

Vùng biển: Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng: Luồng Sài Gòn – Vũng Tàu.

Căn cứ báo cáo kỹ thuật số 129/CTTCCGHHMN-KHVT, ngày 25/9/2014 của Công ty Thi công cơ giới hàng hải miền Nam về việc hoàn thành công trình sửa chữa, cải tạo tiêu A1, K1; thu hồi đăng tiêu số “61” luồng Sài Gòn – Vũng Tàu,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

1) Tiêu trước A1, K1 luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu được thay đổi đặc tính hoạt động, chi tiết như sau:

a) Tiêu trước A1:

- Tọa độ địa lý:

Tên tiêu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (j )

Kinh độ (l )

Vĩ độ (j )

Kinh độ (l )

A1

10028’47.5” N

106056’03.1” E

10028’43.8” N

106056’09.5” E

- Đặc tính nhận biết:

+ Chiều cao của thân tiêu A1 tới tâm đèn: 8m.

+ Cao độ sàn bê tông cốt thép so với số “0 Hải đồ”: 5,5m.

- Các đặc tính khác của báo hiệu không thay đổi.

b) Tiêu trước K1:

Tên tiêu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (j )

Kinh độ (l )

Vĩ độ (j )

Kinh độ (l )

K1

10037’35.4” N

106051’22.4” E

10037’31.8” N

106051’28.8” E

- Đặc tính nhận biết:

+ Chiều cao của thân tiêu trước K1 tới tâm đèn: 10m.

+ Cao độ sàn bê tông cốt thép so với số “0 Hải đồ”: 5,5m.

- Các đặc tính khác của báo hiệu không thay đổi.

2) Đăng tiêu số “61” luồng Sài Gòn – Vũng Tàu, chấm dứt hoạt động từ ngày 26/9/2014.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện ra vào luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu lưu ý các thay đổi trên.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật của vùng nước trước các cầu cảng – Tổng kho xăng dầu Nhà Bè của Công ty xăng dầu Khu Vực II – TNHH Một Thành Viên

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước các cầu cảng – Tổng kho xăng dầu Nhà Bè của Công ty Xăng dầu Khu vực II – TNHH Một thành viên

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Soài Rạp

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Định An – Sông Hậu, đoạn từ phao báo hiệu hàng hải số “21” + 800 m đến rạch Gòi Lớn

Thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Soài Rạp