Thứ bảy, 25/09/2021

Thông báo hàng hải

Thay đổi đặc tính tiêu trước A1, K1 và chấm dứt hoạt động của đăng tiêu số “61” luồng hàng hải Sài Gòn- Vùng Tàu.

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thay đổi đặc tính tiêu trước A1, K1 và chấm dứt hoạt động của đăng tiêu số “61” luồng hàng hải Sài Gòn- Vùng Tàu.

VTU – 54 – 2014

Vùng biển: Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng: Luồng Sài Gòn – Vũng Tàu.

Căn cứ báo cáo kỹ thuật số 129/CTTCCGHHMN-KHVT, ngày 25/9/2014 của Công ty Thi công cơ giới hàng hải miền Nam về việc hoàn thành công trình sửa chữa, cải tạo tiêu A1, K1; thu hồi đăng tiêu số “61” luồng Sài Gòn – Vũng Tàu,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

1) Tiêu trước A1, K1 luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu được thay đổi đặc tính hoạt động, chi tiết như sau:

a) Tiêu trước A1:

- Tọa độ địa lý:

Tên tiêu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (j )

Kinh độ (l )

Vĩ độ (j )

Kinh độ (l )

A1

10028’47.5” N

106056’03.1” E

10028’43.8” N

106056’09.5” E

- Đặc tính nhận biết:

+ Chiều cao của thân tiêu A1 tới tâm đèn: 8m.

+ Cao độ sàn bê tông cốt thép so với số “0 Hải đồ”: 5,5m.

- Các đặc tính khác của báo hiệu không thay đổi.

b) Tiêu trước K1:

Tên tiêu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (j )

Kinh độ (l )

Vĩ độ (j )

Kinh độ (l )

K1

10037’35.4” N

106051’22.4” E

10037’31.8” N

106051’28.8” E

- Đặc tính nhận biết:

+ Chiều cao của thân tiêu trước K1 tới tâm đèn: 10m.

+ Cao độ sàn bê tông cốt thép so với số “0 Hải đồ”: 5,5m.

- Các đặc tính khác của báo hiệu không thay đổi.

2) Đăng tiêu số “61” luồng Sài Gòn – Vũng Tàu, chấm dứt hoạt động từ ngày 26/9/2014.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện ra vào luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu lưu ý các thay đổi trên.


Những thông báo khác

Về độ sâu bến cảng số 2 (K18) – Cảng Lotus

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Nha Trang

Về việc khảo sát ROV tuyến ống khí 26” NCS2-GĐ1 năm 2017

Về việc thay đổi tác dụng của phao báo hiệu hàng hải số “B1”, “B2” phục vụ thi công xây dựng cảng Bà Rịa Serece

Về việc thanh thải đầu kéo LA 05319 bị chìm tại khu vực hạ lưu phao “65”, luồng Sài Gòn – Vũng Tàu