Thứ tư, 19/01/2022

Thông báo hàng hải

Thay đổi vị trí phao BHHH số 4, 5, 6 và số 8 trên luồng Quy Nhơn

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Thay đổi vị trí phao BHHH số 4, 5, 6 và số 8 trên luồng Quy Nhơn

BĐH-04-2013

Vùng biển: Bình Định

Tên luồng: Luồng Quy Nhơn

Tên báo hiệu: 4, 5, 6 và 8

Tọa độ địa lý:

Số hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

4

13°45’38”9 N

109°14’44”4 E

13°45’35”2 N

109°14’50”9 E

5

13°45’42”6 N

109°14’53”5 E

13°45’38”9 N

109°15’00”0 E

6

13°45’51”5 N

109°14’53”0 E

13°45’47”8 N

109°14’59”5 E

8

13°46’00”7 N

109°15’08”1 E

13°45’57”0 N

109°15’14”6 E

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Phao báo hiệu hàng hải dẫn luồng số 4, 5, 6 và số 8 được dịch chuyển đến vị trí mới, tọa độ trong bảng sau:

Số hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

4

13°45’31”6 N

109°14’37”7 E

13°45’27”9 N

109°14’44”2 E

5

13°45’44”2 N

109°14’51”0 E

13°45’40”5 N

109°14’57”5 E

6

13°45’48”9 N

109°14’44”8 E

13°45’45”2 N

109°14’51”3 E

8

13°46’05”4 N

109°15’04”3 E

13°46’01”7 N

109°15’10”8 E

Các đặc tính khác của phao 4, 5, 6 và phao 8 không thay đổi.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện ra vào luồng Quy Nhơn đi đúng trục luồng theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng để bảo đảm an toàn hàng hải./.


Những thông báo khác

Về việc thông số kỹ thuật đèn biển Hòn Nưa – tỉnh Phú Yên

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải sông Dừa

Về thông số độ sâu của luồng hàng hải Soài Rạp (đoạn từ vũng quay tàu khu công nghiệp Hiệp Phước đến đến ngã ba Bình Khánh)

Về việc tàu PS DIAMOND bị sự cố trên luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Thông số kỹ thuật phạm vi độ sâu vũng quay tàu và khu nước bến phao neo cảng Xăng dầu Vũng Rô