Thứ tư, 01/04/2020

Thông báo hàng hải

Thay đổi vị trí phao BHHH số 4, 5, 6 và số 8 trên luồng Quy Nhơn

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Thay đổi vị trí phao BHHH số 4, 5, 6 và số 8 trên luồng Quy Nhơn

BĐH-04-2013

Vùng biển: Bình Định

Tên luồng: Luồng Quy Nhơn

Tên báo hiệu: 4, 5, 6 và 8

Tọa độ địa lý:

Số hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

4

13°45’38”9 N

109°14’44”4 E

13°45’35”2 N

109°14’50”9 E

5

13°45’42”6 N

109°14’53”5 E

13°45’38”9 N

109°15’00”0 E

6

13°45’51”5 N

109°14’53”0 E

13°45’47”8 N

109°14’59”5 E

8

13°46’00”7 N

109°15’08”1 E

13°45’57”0 N

109°15’14”6 E

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Phao báo hiệu hàng hải dẫn luồng số 4, 5, 6 và số 8 được dịch chuyển đến vị trí mới, tọa độ trong bảng sau:

Số hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

4

13°45’31”6 N

109°14’37”7 E

13°45’27”9 N

109°14’44”2 E

5

13°45’44”2 N

109°14’51”0 E

13°45’40”5 N

109°14’57”5 E

6

13°45’48”9 N

109°14’44”8 E

13°45’45”2 N

109°14’51”3 E

8

13°46’05”4 N

109°15’04”3 E

13°46’01”7 N

109°15’10”8 E

Các đặc tính khác của phao 4, 5, 6 và phao 8 không thay đổi.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện ra vào luồng Quy Nhơn đi đúng trục luồng theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng để bảo đảm an toàn hàng hải./.


Những thông báo khác

Cảnh báo hàng hải

Phục hồi hoạt động các đăng tiêu số “31”, “54” luồng hàng hải Sài Gòn -Vũng Tàu

Về việc thay đổi đặc tính kỹ thuật của phao báo hiệu hàng hải số “4” thuộc luồng hàng hải Quy Nhơn

Về độ sâu luồng và vũng quay tàu tuyến luồng Soài Rạp nối dài (GĐ2) Đoạn từ thượng lưu cảng SPCT đến thượng lưu cảng Tân Cảng Hiệp Phước

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “62” thuộc luồng hàng hải Soài Rạp