Thứ năm, 16/09/2021

Thông báo hàng hải

Thi công cải tạo, sửa chữa cầu cảng 7, 8, 9 cảng Vietsovpetro

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

V/v thi công cải tạo, sửa chữa cầu cảng 7, 8, 9 cảng Vietsovpetro

VTU – 60 – 2014

- Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Tên luồng: Luồng hàng hải Sông Dinh.

Căn cứ văn bản số 2049/DV-CAVU, ngày 30/10/2014 của Xí nghiệp Dịch vụ cảng Vietsovpetro về việc thi công cải tạo, sửa chữa cầu cảng 7, 8, 9 cảng Vietsovpetro,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Xí nghiệp Dịch vụ cảng Vietsovpetro sẽ tiến hành thi công cải tạo, sửa chữa cầu cảng số 7, 8, 9 (bến thượng lưu) cảng Vietsovpetro theo kế hoạch cụ thể như sau:

- Phạm vi khu vực thi công được khống chế bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ toạ độ VN-2000

Hệ toạ độ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

A1

10023’28.8” N

107005’34.3” E

10023’25.1” N

107005’40.7” E

A2

10023’34.8” N

107005’47.8” E

10023’31.1” N

107005’54.2” E

K7

10023’37.2” N

107005’46.7” E

10023’33.5” N

107005’53.1” E

K6

10023’33.7” N

107005’38.7” E

10023’29.9” N

107005’45.1” E

A3

10023’32.6” N

107005’32.6” E

10023’28.9” N

107005’39.0” E

- Phương tiện thi công:

+ Sà lan công trình: Viettranstimex SL09 (SG-5809) kích thước 42m x 11m x 1,98m.

+ Tàu kéo hỗ trợ: Nam Tiến 03 (SG-3636), công suất 400CV.

- Thời gian thi công: dự kiến 176 ngày kể từ ngày 01/11/2014.

HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI:

Các phương tiện thủy hoạt động qua lại trên luồng hàng hải Sông Dinh cần lưu ý đi cách xa phạm vi khu vực thi công và phương tiện thi công có đặc điểm nêu trên.


Những thông báo khác

Hoạt động khoan thăm dò dầu khí tại Lô 01&02/10, ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam

Thông số kỹ thuật luồng hàng hải Quy Nhơn

Về thông số kỹ thuật khu nước trước bến cảng SSIT – Tân Thành tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Đồng Nai (đoạn từ ngã ba Mũi Đèn Đỏ đến ngã ba rạch Ông Nhiêu)

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải An Thới