Chủ nhật, 17/10/2021

Thông báo hàng hải

Thi công nạo vét cảng quân sự 171HQ

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thi công nạo vét cảng quân sự 171HQ

VTU – 37 – 2014.

- Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Tên luồng: Luồng hàng hải sông Dinh.

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo, Công ty cổ phần công trình vận tải sẽ tiến hành thi công nạo vét cảng quân sự 171HQ chi tiết như sau:

1. Phương tiện tham gia thi công gồm:

- 01 máy đào xáng cạp.

- 02 sà lan chuyên chở đất.

2. Khu vực nạo vét:

- Thủy diện cảng quân sự 171HQ trên tuyến luồng sông Dinh.

3. Thời gian thi công: Dự kiến từ ngày 29 tháng 7 đến  ngày 30 tháng 8 năm 2014.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành thủy trên luồng hảng hải sông Dinh qua khu vực thi công nạo vét nêu trên lưu ý giảm tốc độ, tăng cường cảnh giới và liên lạc bằng VHF với đơn vị thi công để đảm bảo an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Về thông số độ sâu của luồng hàng hải Sông Tiền

Thiết lập mới báo hiệu luồng hàng hải dưới cầu Vàm Cống

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Cảng KCN Đông Xuyên

Về thông số độ sâu khu nước trước cảng và khu nước tiếp giáp luồng của nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1

Về thông số kỹ thuật khu nước trước bến K17, K18 –Cảng Lotus.