Chủ nhật, 17/10/2021

Thông báo hàng hải

Thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải An Thới năm 2014

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải An Thới năm 2014 

KGG – 11 – 2014

- Vùng biển: tỉnh Kiên Giang.

- Tên luồng: Luồng An Thới.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Công ty TNHH Hàng hải Sao Mai sẽ tiến hành thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải An Thới năm 2014, chi tiết như sau:

1. Phương tiện tham gia thi công: Gồm tàu cuốc (một gầu ngoạm), sà lan mở đáy, tàu kéo.

2. Vị trí đổ đất: được đổ tại vị trí có tọa độ như sau:

Tọa độ

Hệ tọa độ VN2000

  (kinh tuyến trục 1050, múi chiếu 30)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Vị trí đổ đất

103°57’00”00 E

09°59’15”00 N

3. Khu vực nạo vét: Các đoạn cạn trên luồng hàng hải An Thới được khống chế bởi các điểm có tọa độ như sau:

STT

Điểm khống chế

Hệ tọa độ VN2000

(kinh tuyến trục 1050, múi chiếu 30)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

1

3A

100 00’51.99”N

104000’49.83”E

2

3B

100 00’55.24”N

104000’54.05”E

3

3C

100 00’55.28”N

104000’53.99”E

4

3D

100 00’43.81”N

104000’51.62”E

5

3E

100 00’46.53”N

104000’51.55”E

6

3N

100 00’49.19”N

104000’49.91”E

7

3P

10000’50.96”N

104000’47.97”E

8

3Q

10000’50.99”N

104000’48.03”E

9

3K

10000’53.86”N

104000’48.30”E

10

3L

1000’039.26”N

104000’49.94”E

11

3M

10000’39.22”N

104000’49.51”E

(Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 1050, múi chiếu 30 theo thiết kế được phê duyệt)

4. Thời gian thi công: Dự kiến 20 ngày bắt đầu từ ngày 07/10/2014 (hoạt động 12/24 giờ trong ngày).

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành thủy trên luồng hàng hải An Thới qua khu vực thi công nạo vét nêu trên lưu ý giảm tốc độ, tăng cường cảnh giới và liên lạc bằng VHF với đơn vị thi công để đảm bảo an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước cầu cảng Vĩnh Hưng của Công ty TNHH Vĩnh Hưng Đồng Nai

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Ba Ngòi

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến 20.000 DWT Trạm nghiền Xi măng Phú Hữu

Về thông số kỹ thuật độ sâu các đoạn cạn luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Về việc chấm dứt hoạt động các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng số hiệu “BP1”, “BP2” báo hiệu khu vực Âu chứa tạm của công trình Nạo vét duy tu luồng hàng hải Soài Rạp (đoạn Hiệp Phước) năm 2020.