Thứ hai, 29/11/2021

Thông báo hàng hải

Thi công rải ống năm 2014 – Dự án Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 – Giai đoạn 1

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thi công rải ống năm 2014 – Dự án Đường ống dẫn khí Nam

Côn Sơn 2 – Giai đoạn 1

VTU – 56 -2014

- Vùng biển: Ngoài khơi biển Việt Nam.

Căn cứ Văn bản số 858/ĐNB-XD, ngày 29/9/2014 của Chi nhánh Tổng công ty khí Việt Nam – Ban QLDA khí Đông Nam Bộ về việc thi công rải ống năm 2014 – Dự án Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 – Giai đoạn 1 (Dự án NCS2 GĐ1) trong vùng biển Việt Nam,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Công tác thi công rải ống Dự án NCS2-GĐ1 năm 2014 trong vùng biển Việt Nam sẽ được triển khai theo kế hoạch cụ thể như sau:

1. Phạm vi thi công có tọa độ như sau:

TT

Nội dung

Vĩ độ (φ)

Kinh độ (λ)

1

KP 207.5

09o31’44.1890”N

108o00’17.7296” E

2

KP 187.5

09o31’09.0305”N

108o08’52.40’’ E

(Toạ độ theo hệ WGS – 84 do Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro cung cấp)

2. Đặc điểm nhận biết của các phương tiện phục vụ thi công như sau:

STT

Tên tàu

Mô tả

1

Tàu rải ống LTS 3000 của Nhà thầu TLO

- Kiểu tàu: Heavy Lift Pipelay Vessel

– Số hiệu: AVIS

– Quốc tịch: Ấn Độ

2

Tàu thả neo Stipe Tide của Nhà thầu TLO

- Kiểu tàu: 6600BHP Class Towing/Supply Vessel

– Số hiệu: YJUL7

– Quốc tịch: Vanuatu

3

Tàu thả neo Ena Garuda của Nhà thầu TLO

- Kiểu tàu: Tàu kéo, chữa cháy

– Số hiệu: 9V7857

– Quốc tịch: Việt Nam

4

Sà lan chở vật tư Star Global 2801

- Kiểu tàu: Heavy Lift Pipelay Vessel

– Quốc tịch: Singapore

5

Tàu dịch vụ Falcon 05

- Kiểu tàu: 4000BHP Multi Purpose Tugboat

– Số hiệu: FALCON 05

– Quốc tịch: Việt Nam

6

Tàu kéo Phú Mỹ 03

- Kiểu tàu: 5500HP Tugboat

– Số hiệu: Phú Mỹ 03

– Quốc tịch: Việt Nam

7

Sà lan vận chuyển Tan Cang Sai Gon 01

- Kiểu tàu: Tank barrge

– Quốc tịch: Malaysia

8

Sà lan vận chuyển Sealink Pacific 381

- Kiểu tàu: 283ft Tank Barge

– Quốc tịch: Malaysia

9

Tàu dịch kéo/dịch vụ Nasos 1

- Kiểu tàu: Tug/Supply/Oil Skimmer

– Quốc tịch: Việt Nam

10

Tàu dịch kéo/dịch vụ Nasos 2

- Kiểu tàu: Tug/Supply/Oil Skimmer

– Quốc tịch: Việt Nam

3. Thời gian hoạt động: Từ ngày 28/09/2014 đến 30/10/2014.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

            Các phương tiện thủy hành hải qua lại trong vùng biển Việt Nam, lưu ý đi cách xa phạm vi có tọa độ trên và các phương tiện có đặc điểm như trên, thận trọng, tăng cường cảnh giới để đảm bảo an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải sông Dừa

Hạ thủy giàn khai thác thượng tầng HRD tại khu vực Cảng hạ lưu PTSC

Về thông số kỹ thuật các khu neo đậu tàu trên sông Hậu thuộc vùng nước cảng biển do Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ quản lý

Về việc hoàn thành công tác di dời sà lan VL12745 bị chìm tại khu vực hạ lưu phao BHHH số “65” luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Phạm vi độ sâu khu nước trước cảng Nhà máy Thép Phú Mỹ