Thứ tư, 01/04/2020

Thông báo hàng hải

Thiết lập mới 02 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng khống chế khu vực thi công hạng mục cầu cảng 3.000DWT thuộc dự án đầu tư xây dựng kho xăng dầu dự trữ sẵn sàng chiến đấu cảng Quân sự Bến Đầm – Côn Đảo

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Thiết lập mới 02 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng khống chế khu vực thi công hạng mục cầu cảng 3.000DWT thuộc dự án đầu tư xây dựng kho xăng dầu dự trữ sẵn sàng chiến đấu cảng Quân sự Bến Đầm – Côn Đảo

 

VTU – TG – 18 – 2019

– Vùng biển:     Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

– Tên luồng:    Luồng hàng hải Bến Đầm – Côn Đảo.

– Tên báo hiệu: “P1”, “P2”

Căn cứ Đơn đề nghị số 693/ĐĐN-CHC ngày 05/4/2019 của Cục Hậu cần Quân khu 7 về việc thông báo hàng hải thiết lập 02 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng khống chế khu vực thi công hạng mục cầu cảng 3.000DWT thuộc dự án đầu tư xây dựng kho xăng dầu dự trữ sẵn sàng chiến đấu cảng Quân sự Bến Đầm – Côn Đảo,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về việc thiết lập mới 02 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng khống chế khu vực thi công hạng mục cầu cảng 3.000DWT thuộc dự án đầu tư xây dựng kho xăng dầu dự trữ sẵn sàng chiến đấu cảng Quân sự Bến Đầm – Côn Đảo, với những đặc tính nhận biết như sau:

– Vị trí: Luồng hàng hải Bến Đầm – Côn Đảo.

– Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“P1” 08040’08,7”N 106033’34,5”E 08040’05,0”N 106033’40,9”E
“P2” 08039’56,7”N 106033’39,7”E 08039’53,1”N 106033’46,0”E

ĐẶC ĐIỂM NHẬN BIẾT:

  • Tác dụng: Khống chế khu vực thi công hạng mục cầu cảng 3.000DWT thuộc dự án đầu tư xây dựng kho xăng dầu dự trữ sẵn sàng chiến đấu cảng Quân sự Bến Đầm – Côn Đảo;
  1. Đặc tính nhận biết ban ngày:
  • Hình dạng: Hình tháp lưới;
  • Màu sắc: Màu vàng;
  • Dấu hiệu đỉnh: Một chữ “X” màu vàng;
  • Số hiệu: Chữ “P1”, “P2”, màu đỏ;
  1. Đặc tính nhận biết ban đêm:
  • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng vàng, chớp nhóm (3+1), chu kỳ 12,0 giây;
  • Tầm hiệu lực: 2,0 hải lý.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành trình trên tuyến luồng hàng hải Bến Đầm – Côn Đảo theo hướng dẫn của hệ thống báo hiệu hàng hải và tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu để đảm bảo an toàn hàng hải./.


Những thông báo khác

Độ sâu vùng nước trước Bến sà lan 2.000DWT – Cảng Tân Cảng Hiệp Phước

Về việc Thay đổi đặc tính hoạt động của phao báo hiệu hàng hải số “76”, luồng hàng hải Soài Rạp

Về thông số kỹ thuật độ sâu độ sâu khu nước trước cảng kho xăng dầu VK102/Quân khu 7

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước bến phao neo SR03, SR04, SR05, BP-SR6A và khu chuyển tải CT-SR7 của Công ty cổ phần Nhà Rồng

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “Q1”, “Q2”, luồng hàng hải Soài Rạp.